Aktualności


Aktualizacja metodyki PRINCE2® 2017 – terminy i zakres zmian

25 kwietnia 2018
prince2-2017-update-455-x-231

Aktualizacja metodyki PRINCE2® 2017 – terminy i zakres zmian

prince2-2017-update-455-x-231 25 kwietnia 2018

Aktualizacja metodyki PRINCE2® 2017

Na czym polegają zmiany?

Zaktualizowana metodyka PRINCE2® 2017 odzwierciedla wypróbowane podejście do zarządzania projektami w strukturze siedmiu zasad, tematów i procesów. W nowym podręczniku PRINCE2® rozdziały dotyczące tematów zostały zmienione w celu zwiększenia płynności i czytelności oraz łatwiejszej adaptacji nowego, ważnego materiału na temat dostosowywania projektów.

Aktualizacja kładzie większy nacisk na:

 • dostosowywanie metodyki PRINCE2® do potrzeb organizacji i środowisk, w których realizowane są projekty,
  zasady, na których opiera się metodyka PRINCE2®,
 • wyraźniejszy związek między tematami i zasadami,
 • zmianę struktury wytycznych dotyczących tematów tak, by obejmowały one konkretne przykłady dostosowywania do projektów,
 • praktyczne zastosowanie wytycznych z licznymi przykładami i wskazówkami.

Terminy zmian

Zmiany w metodyce przeprowadzane są stopniowo. Na początek dotyczyły one tylko wersji angielskiej, natomiast w 2018r. zostaną wprowadzone zmiany w innych wersjach językowych, między innymi w polskiej.

 • Angielska wersja podręcznika PRINCE2®:2017 została wydana 18 maja 2017r.
 • w lipcu 2018 roku planowane jest wydanie polskiego podręcznika PRINCE2® 2017 .
 • od sierpnia 2018r. będzie można zdawać egzaminy PRINCE2® 2017 w języku polskim.
 • egzaminy PRINCE2® 2009 w polskiej wersji językowej będą dostępne do 31 marca 2019r. Po tym terminie będzie dostępny tylko w wersji 2017.

UWAGA!

Obecnie nie można zdawać egzaminu PRINCE2: 2009 w języku angielskim!

Osoby, które chcą zdawać egzamin w języku angielskim zachęcamy do skorzystania z najbliższych szkoleń PRINCE2®: 2017, które są prowadzone w języku polskim, ale z anglojęzycznymi materiałami i egzaminem. Na szkolenie można zarejestrować się TUTAJ – najbliższe już 28-30 czerwca 2018 r.

Już teraz zapraszamy również do zapisywania się na szkolenia PRINCE2® 2017 w wersji z polskimi materiałami i egzaminem. Pierwsze szkolenia planujemy na koniec sierpnia 2018. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zespołem Sprzedaży: szkolenia@assecods.pl lub tel. 801 30 30 30

 

Ważność dotychczasowych certyfikatów

Ważność uzyskanych do tej pory certyfikatów nie ulega zmianie. Osoby, które posiadają PRINCE2® edycja 2009 obowiązuje pięcioletni okres ważności certyfikatu zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Zasady certyfikacji PRINCE2® edycja 2017

W przypadku edycji PRINCE2®: 2017 nie zmieniają się zasady otrzymywania i utrzymywania certyfikatu na poziomie Foundation. W przypadku certyfikatu Practitioner zachowuje on ważność przez 3 lata od momentu zdania egzaminu. Utrzymanie certyfikatu odbywać się będzie na dwa sposoby.

 1. Po trzyletnim okresie należy ponownie zdać pełny egzamin Practitioner. W edycji 2017 nie występuje egzamin recertyfikacyjny.
 2. Drugim sposobem na utrzymanie certyfikatu jest przystąpienie do Programu Członkowskiego PRINCE2® oraz uzyskiwanie po 20 punktów CPD rocznie przez cały trzyletni okres. Program Członkowski PRINCE2® ma za zadanie zapewnić stałe doskonalenie kompetencji przez osoby uczestniczące w Programie, czego potwierdzeniem mają być punkty CPD

Nie zmieniają się warunki przystąpienia do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Oznacza to, że należy posiadać jedną z poniższych kwalifikacji aby móc zdawać egzamin i otrzymać certyfikat PRINCE2® Practitioner:

 • egzamin PRINCE2® na poziomie Foundation (musi to być certyfikat z roku 2009 lub 2017),
 • certyfikat Project Management Professional (PMP),
 • certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM),
 • certyfikat IPMA Level A® (Certified Projects Director),
 • certyfikat IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
 • certyfikat IPMA Level C® (Certified Project Manager),
 • certyfikat IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

Aktualizacja metodyki PRINCE2® 2017 nie ma wpływu na możliwość zdawania egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner. Oznacza to, że osoby legitymujące się certyfikatem PRINCE2® edycja 2009 mogą podejść do egzaminu PRINCE2 Agile®. Z czasem zostaną zaktualizowane odniesienia i cytaty w podręczniku PRINCE2 Agile® do aktualizacji PRINCE2® 2017.

 

Zapraszamy na szkolenie PRINCE2® 2017.

 

 Powrót
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox