Egzamin recertyfikacyjny PRINCE2® PractitionerOpis egzaminu Dodatkowe informacje

Adresaci egzaminu

Osoby chcące odnowić posiadany już certyfikatu Peoplecert "PRINCE2® Practitioner".

Korzyści z recertyfikacji

  • odnowisz posiadany już certyfikatu Peoplecert "PRINCE2® Practitioner". Takie odnowienie wymagane jest po 5 latach od zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner

Zakres egzaminu

  • zagadnienia z zarządzania projektami wg. metodyki PRINCE2®. Odpowiedzi na pytania powinny być udzielane w oparciu o interpretację sytuacji ze scenariusza (Case Study) w kontekście dobrych praktyk i zaleceń metodyki zarządzania projektami PRINCE2®

Metodyka

prince2_ato-logo
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. PRINCE2 ® Accredited Training Organization logo™ jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Czas trwania egzaminu

60 min.

Organizacja egzaminu

Otwarty lub dla grup zamkniętych

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

Do 20 osób

Egzamin

Nazwa egzaminu PRINCE2® Practitioner recertyfikacyjny
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia PRINCE2® Practitioner, kopia certyfikatu, PRINCE2® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający dane uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 60 minut
Metoda Test wielokrotnego wyboru. Uczestnicy mogą korzystać z podręcznika PRINCE2®
Liczba pytań 3 pytania składające się z 10 części, gdzie każda warta jest jeden punkt
Próg zdawalności 55% poprawnych odpowiedzi (17 punktów)
Język egzaminu

PL

lub

EN

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox