Pierwsze w Polsce certyfikaty RESILIA Foundation zdobyte!

Przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce otwarte szkolenie i egzamin RESILIA™ Foundation.
Uczestnicy naszego szkolenia doskonale poradzili sobie z materiałem i wszyscy koncertowo zdali egzamin certyfikacyjny.

Gratulujemy!

Certyfikat RESILIA™ Foundation, jest potwierdzeniem ich wiedzy z zakresu Cyber Resilience (“cyber odporności”). Oznacza to, że posiadacze certyfikatu potrafią zbudować organizacje, która będzie miała wbudowaną odporność na ataki, będzie potrafiła je wykryć i przywrócić ciągłość działania biznesu.

Zarówno szkolenie RESILIA™ Foundation jak i prowadzący je trener – Paweł Terczyński zostali bardzo wysoko ocenieni przez uczestników. Nasz ekspert za posiadaną wiedzę, jak i umiejętność jej przekazania, otrzymał od uczestników ocenę bardzo dobrą.
Uczestnicy dobrze ocenili również przydatność szkolenia dla organizacji jak również dla podniesienia swoich kompetencji.

Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić wszystkich na kolejną edycję szkolenia.

Szczegółowych informacji udzieli Wam nasz Zespół Sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu!

Umowa Grupy Infovide-Matrix z Asseco

Główni akcjonariusze Infovide-Matrix, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podpisali z Asseco Poland umowy o zamiarze zbycia posiadanych akcji. W związku z tym w dniu dzisiejszym firma Asseco Poland opublikowała wezwanie na zakup akcji Infovide-Matrix.

„Sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu to jeden z naturalnych etapów rozwoju firm. W ciągu ostatnich dwóch lat zdobyliśmy silną pozycję na rynkach takich jak finanse, energetyka czy sektor publiczny. Realizujemy więcej ciekawych projektów, i działamy w większej skali niż kiedykolwiek wcześniej w historii firmy. Backlog na lata 2015 i 2016 pokazuje że nasza oferta spotyka się dziś z dobrym przyjęciem na rynku. Uznaliśmy, że wykorzystanie będących efektem tego sukcesu okazji – dużych projektów jakie pojawiają się dziś w naszym zasięgu – wymaga wzmocnienia kapitałowego.” – powiedział Prezes Zarządu Infovide-Matrix, Borys Stokalski.

Do sfinalizowania transakcji Infovide-Matrix będzie funkcjonowało bez zmian, realizując umowy i projekty dla dotychczasowych klientów. Docelowo, zespoły obu firm będą ściśle współpracować, świadcząc usługi dla takich sektorów jak energetyka, bankowość, telekomunikacja oraz administracja publiczna.

„Asseco to jeden z największych graczy europejskich, flagowa grupa polskiego przemysłu IT. Jestem przekonany, że w tym środowisku kompetencje i kultura pracy naszego zespołu zostanie doceniona i stanie się jednym ze źródeł wzrostu wartości grupy.” – powiedział Marek Kobiałka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Infovide-Matrix.

Obie strony będą kontynuować realizację swoich dotychczasowych umów z klientami, którzy dzięki tej transakcji zyskają dostęp do pełnej oferty oraz know-how Grupy Asseco. Ponadto, klienci Infovide-Matrix będą mieli po drugiej stronie dużego i stabilnego partnera, który będzie mógł kompleksowo realizować bardziej wymagające projekty.

Finalizacja transakcji uwarunkowana jest zgodą Prezesa UOKiK oraz przekroczeniem w wezwaniu zapisów, dających Asseco minimum 70% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

CTPartners jako pierwsza w Polsce firma z akredytacją RESILIA™

CTPartners, uzyskała przyznawany przez brytyjską organizację APMG w imieniu AXELOS status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie RESILIA™ Foundation, co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.
Obecnie CTPartners jest jedyną firmą w Polsce posiadającą tego typu akredytację z APMG.

Akredytacja przyznawana jest na podstawie oceny zdolności certyfikowanej firmy do realizacji projektów z zakresu wdrażania najlepszych praktyk RESILIA™. Nadawana jest przez organizację AXELOS, która w imieniu Korony Brytyjskiej zarządza brytyjskimi standardami zarządczymi, m.in. metodyką PRINCE2® i ITIL®.

„Jesteśmy największą polską firmą oferującą usługi szkoleniowe i doradztwo w zakresie zarzadzania IT. Dlatego też, naturalnym kierunkiem rozwoju naszej oferty, jest jej dopasowywanie do nowych potrzeb klientów i rynku a w najbliższym czasie to właśnie bezpieczeństwo i zarządzanie zachowaniami organizacji w obliczu cyberzagrożeń, będzie jednym z naszych priorytetów inwestycyjnych. Szkolenia z zakresu RESILIA™ obejmują swoim zakresem najlepsze praktyki rynkowe oraz zawierają wszystkie istotne pojęcia i koncepcje z zakresu cyberbezpieczeństwa Nasze szkolenia skierowane są do wszystkich organizacji oraz sektorów rynku, którym zależy na usystematyzowaniu ram i zasad zarządzania zachowaniami w obliczu cyberzagrożeń.” – powiedział Andrzej Tarasiewicz, prezes CTPartners SA.

W grupie produktów RESILIA™ znajdują się dwa szkolenia zakończone certyfikacją do poziomu podstawowego „Foundation” i zawansowanego „Practitioner”. Szkolenie RESILIA™ Foundation skierowane jest do organizacji komercyjnych i rządowych, pragnących wykreować odpowiednie zachowania pracowników w obliczu cyberzagrożeń oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzania ryzykiem, nadzór nad usługami IT we wszystkich fazach ich cyklu życia, do osób odpowiedzialnych za zagadnienia bezpieczeństwa i za działalność operacyjną.

 

Najlepsze praktyki obrony przed cyber atakami w CTPartners

wykres_na_strony_650

Odpowiedzią na te, coraz częściej dotykające firmy na całym świecie (również w Polsce), zdarzenia jest RESILIA™ – nowa, stworzona przez AXELOS grupa produktów w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Celem RESILIA™ jest zebranie najlepszych praktyk zapewniających Cyber Resilience w dowolnej wielkości organizacji, rozumianych, jako „odporność”, „elastyczne reagowanie” i „sprężystość” w odniesieniu do bezpieczeństwa. Cyber Resilience to nie tylko umiejętność zwiększenia odporności firmy na cyber zagrożenia, ale również zachowanie odpowiedniego balansu z umiejętnością wykrywania ataku i przywróceniem ciągłości działania, po wystąpieniu zakłóceń procesów biznesowych. Całość opiera się na najlepszych praktykach, wykorzystujących system zarządzania usługami ITIL®.

W grupie produktów RESILIA™ znajdują się dwa szkolenia zakończone certyfikacją do poziomu podstawowego „Foundation” i zawansowanego „Practitioner”.

CTPartners wprowadziło do swojej oferty szkolenia RESILIA™, tym samym uzupełniając ofertę o zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizacji.

Zapraszamy na pierwszy poziom – szkolenie RESILIA™ Foundation. RESILIA™ Foundation to zestaw wytycznych, które mają na celu pomóc organizacjom poprawić odporność i obronić się przed cyber atakami. Skierowane jest do wszystkich organizacji oraz sektorów rynku, którym zależy na usystematyzowaniu ram i zasad zarządzania zachowaniami w obliczu cyberzagrożeń. Szkolenie RESILIA™ Foundation skierowane jest zarówno do organizacji komercyjnych jak i rządowych oraz osób odpowiedzialnych w firmie za nadzór nad usługami IT oraz bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem, działalnością operacyjną a także wszystkich zainteresowanych nowymi praktykami ITIL®.

Licencja należy do firmy AXELOS, właściciela m. in. ITIL® oraz PRINCE2®.

Dla kogo Korzyści po szkoleniu
 • Funkcji IT i Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Funkcji Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością (Compliance)
 • Podstawowych funkcji wliczając HR, Zakupy, Eksploatację (Operation) i Marketing
 • system zarządzania i ramy (framework), które pomogą ustalić, jak powinno wyglądać właściwe Cyber Resilience,
 • umiejętność zachowania równowagi między priorytetami dla zapobiegania, wykrywania i przywracania ciągłości działania, priorytetami dla ludzi, procesów i technologii oraz priorytetami dla zagrożeń i szans,
 • wiedza potrzebna do skutecznego rozpoznawania, reagowania i przywracania ciągłości działania w obliczu cyberataków,
 • wspólny język i współpraca pomiędzy zespołami IT i bezpieczeństwa jak i zespołami z innych krytycznych działów,
 • ramy do zdefiniowania, zbudowania i umiejscowienia odpowiednich procesów skutecznego Cyber Resilience dla całej organizacji,
 • wiedza i umiejętności potrzebne do skutecznego reagowania i przywrócenia działania po cyberataku,
 • wiedza niezbędna do projektowania i dostarczania Cyber Resilience zarówno dla inicjatyw IT jak i inicjatyw biznesowych,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z kierownictwem, zespołami bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem i zewnętrznymi dostawcami w obszarze strategii i inicjatyw Cyber Resilience.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj… Zapraszamy!

Ogłaszamy wrzesień miesiącem ITIL®

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy na ostatni kwartał 2015 roku zaplanowali poszerzenie wiedzy z obszaru ITIL®.

Wrzesień to najlepszy czas na rozpoczęcie realizacji tych planów. Wybierz interesujące Cię szkolenie lub warsztat, weź w nim udział, a jeśli będziesz zainteresowany kontynuacją rozwoju w tym kierunku, my zagwarantujemy, że promocyjne wrześniowe ceny na kolejne szkolenia ze ścieżki ITIL® lub warsztaty ITSM, będą dla Ciebie obowiązywały do końca 2015 roku.

Lista szkoleń objętych wrześniową promocją oraz warunki promocji:

Nazwa szkolenia Czas trwania szkolenia Cena katalogowa** Cena promocyjna we wrześniu**
ITIL® Foundation 3 dni 2 000 zł/os szkolenie
600 zł/os egzamin
1 899 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® in Action – praktyczne szkolenie ITIL® Foundation 3 dni 2 500 zł/os szkolenie
600 zł/os egzamin
2 799 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Capability Stream: Planning Protection & Optimization (PPO) 5 dni 3 900 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
4 299 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA) 5 dni 3 900 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
4 299 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Capability Stream: Release, Control & Validation (RCV) 5 dni 3 900 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
4 299 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA) 5 dni 3 900 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
4 299 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS) 3 dni 2 700 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
3 199 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Design (SD) 3 dni 2 700 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
3 199 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Transition (ST) 3 dni 2 700 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
3 199 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation (SO) 3 dni 2 700 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
3 199 zł/os szkolenie+egzamin
ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Continual Service Improvement (CSI) 3 dni 2 700 zł/os szkolenie
840 zł/os egzamin
3 199 zł/os szkolenie+egzamin
Nazwa warsztatu Czas trwania warsztatu Cena katalogowa** Cena promocyjna we wrześniu**
Wycena usług IT 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Praktyczne aspekty wdrożenia Centrum Usług Wspólnych (CUW) 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Katalog Usług IT 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Umowy SLA na świadczenie usług IT 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Jak rozmawiać o usługach z Biznesem? 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Zarządzanie zmianami i wydaniami w usługach informatycznych 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Budowa Organizacji Wsparcia 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Zarządzanie zmianami i wydaniami w usługach informatycznych 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Model konfiguracji i Zarządzanie Konfiguracją w usługach IT 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Efektywna obsługa zgłoszeń 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os
Jak wybrać odpowiednie narzędzie ITSM? 2 dni 1 200 zł/os 999 zł/os

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Sprzedaży