Informacje Prasowe


Najlepsze praktyki obrony przed cyber atakami w CTPartners

bezpieczeństwo_353

wykres_na_strony_650

Odpowiedzią na te, coraz częściej dotykające firmy na całym świecie (również w Polsce), zdarzenia jest RESILIA™ – nowa, stworzona przez AXELOS grupa produktów w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Celem RESILIA™ jest zebranie najlepszych praktyk zapewniających Cyber Resilience w dowolnej wielkości organizacji, rozumianych, jako „odporność”, „elastyczne reagowanie” i „sprężystość” w odniesieniu do bezpieczeństwa. Cyber Resilience to nie tylko umiejętność zwiększenia odporności firmy na cyber zagrożenia, ale również zachowanie odpowiedniego balansu z umiejętnością wykrywania ataku i przywróceniem ciągłości działania, po wystąpieniu zakłóceń procesów biznesowych. Całość opiera się na najlepszych praktykach, wykorzystujących system zarządzania usługami ITIL®.

W grupie produktów RESILIA™ znajdują się dwa szkolenia zakończone certyfikacją do poziomu podstawowego „Foundation” i zawansowanego „Practitioner”.

CTPartners wprowadziło do swojej oferty szkolenia RESILIA™, tym samym uzupełniając ofertę o zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizacji.

Zapraszamy na pierwszy poziom – szkolenie RESILIA™ Foundation. RESILIA™ Foundation to zestaw wytycznych, które mają na celu pomóc organizacjom poprawić odporność i obronić się przed cyber atakami. Skierowane jest do wszystkich organizacji oraz sektorów rynku, którym zależy na usystematyzowaniu ram i zasad zarządzania zachowaniami w obliczu cyberzagrożeń. Szkolenie RESILIA™ Foundation skierowane jest zarówno do organizacji komercyjnych jak i rządowych oraz osób odpowiedzialnych w firmie za nadzór nad usługami IT oraz bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem, działalnością operacyjną a także wszystkich zainteresowanych nowymi praktykami ITIL®.

Licencja należy do firmy AXELOS, właściciela m. in. ITIL® oraz PRINCE2®.

Dla kogo Korzyści po szkoleniu
 • Funkcji IT i Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Funkcji Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością (Compliance)
 • Podstawowych funkcji wliczając HR, Zakupy, Eksploatację (Operation) i Marketing
 • system zarządzania i ramy (framework), które pomogą ustalić, jak powinno wyglądać właściwe Cyber Resilience,
 • umiejętność zachowania równowagi między priorytetami dla zapobiegania, wykrywania i przywracania ciągłości działania, priorytetami dla ludzi, procesów i technologii oraz priorytetami dla zagrożeń i szans,
 • wiedza potrzebna do skutecznego rozpoznawania, reagowania i przywracania ciągłości działania w obliczu cyberataków,
 • wspólny język i współpraca pomiędzy zespołami IT i bezpieczeństwa jak i zespołami z innych krytycznych działów,
 • ramy do zdefiniowania, zbudowania i umiejscowienia odpowiednich procesów skutecznego Cyber Resilience dla całej organizacji,
 • wiedza i umiejętności potrzebne do skutecznego reagowania i przywrócenia działania po cyberataku,
 • wiedza niezbędna do projektowania i dostarczania Cyber Resilience zarówno dla inicjatyw IT jak i inicjatyw biznesowych,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z kierownictwem, zespołami bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem i zewnętrznymi dostawcami w obszarze strategii i inicjatyw Cyber Resilience.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo tutaj… Zapraszamy!

Powrót
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox