Polityka prywatności i polityka cookies


POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES – Asseco Data Systems S.A.

Asseco Data Systems S.A. szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421310, NIP 5170359458 (Asseco Data Systems).

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem http://www.ctpartners.pl (Serwis). Określa ona zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych użytkowników Serwisu (Użytkownicy). Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Serwisu. W przypadku braku zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności, należy niezwłocznie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Asseco Data Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy będą każdorazowo powiadamiani o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem Serwisu, poprzez zakładkę „Polityka Prywatności i Polityka Cookies”, dostępną z poziomu strony głównej Serwisu. Użytkownika obowiązuje Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym każdorazowo w chwili korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.

 1. Informacje ogólne
 1. Operatorem Serwisu jest Asseco Data Systems.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera. Asseco Data Systems gromadzi informacje i dane, w tym dane osobowe Użytkowników (dalej łącznie: Dane) i przetwarza je wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Korzystanie z Serwisu i podawanie Danych przez Użytkowników jest w pełni dobrowolne i jest równoznaczne z udzieleniem zgody danego Użytkownika na ich przetwarzanie przez Asseco Data Systems.
 3. Dane są przetwarzane przez Asseco Data Systems w szczególności celem świadczenia przez niego usług na rzecz Użytkowników, w tym w celu realizacji zadań niniejszego Serwisu, a to:
  1. rejestracji Użytkowników na oferowane przez Asseco Data Systems szkolenia i egzaminy,
  2. rejestracji Użytkowników do Newslettera Asseco Data Systems,
  3. udostępnienia Użytkownikom, za pośrednictwem Serwisu, materiałów oferowanych przez Asseco Data Systems, w tym w postaci e-booków, filmów, whitepaperów i innych.
 4. Korzystanie z Serwisu w zakresie, o którym mowa w ust. 3 wymaga podania przez Użytkownika Danych, określonych w przygotowanym do tego celu formularzu. Odpowiednie formularze wskazują jakie Dane są gromadzone przez Asseco Data Systems oraz podanie których jest niezbędne celem należytej realizacji celu określonego formularza. Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. W odniesieniu do Danych stanowiących dane osobowe (Dane Osobowe), Asseco Data Systems pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Dane Osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami, w tym w szczególności zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  2. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
  3. rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 7. Asseco Data Systems zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do informacji dotyczącej jego własnych Danych Osobowych, w tym do ich modyfikacji, poprawiania lub żądania ich usunięcia z Serwisu.
 8. Dane udostępniane Asseco Data Systems mogą być wykorzystywane przez Asseco Data Systems zgodnie z przepisami prawa, do celów związanych z prowadzoną przez Asseco Data Systems działalnością gospodarczą, a to w celu świadczenia przez Asseco Data Systems na rzecz Użytkowników usług, w celach informacyjnych, statystycznych oraz marketingowych, w tym również do zarządzania i rozwoju relacji z Użytkownikiem. Przez działania takie należy również rozumieć uprawnienie Asseco Data Systems do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych, ofert oraz innych informacji, związanych bezpośrednio lub pośrednio, z prowadzoną przez Asseco Data Systems działalnością gospodarczą, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania Danych o Użytkownikach i ich działaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza,
  2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkownika pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Asseco Data Systems.
 1. Informacje w formularzach
 1. Asseco Data Systems gromadzi Dane, w tym Dane Osobowe, udostępnione mu przez Użytkownika poprzez dobrowolnie wypełnienie stosownego formularza. Asseco Data Systems może gromadzić ponadto zapisywane w związku z tym przez Serwis Dane – informacje o parametrach połączenia Użytkownika, w tym oznaczenie czasu tego połączenia, adresu IP i innych.
 2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych, zarejestrowany przez Asseco Data Systems w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, Dane udostępnione Asseco Data Systems za pośrednictwem formularza nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 5. Dane podane w formularzach mogą być udostępniane przez Asseco Data Systems podmiotom trzecim realizującym usługi na rzecz Asseco Data Systems lub na jego zlecenie w zakresie niezbędnym celem wykonania usług na rzecz Użytkowników. W szczególności dotyczy to przekazywania Danych do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Asseco Data Systems współpracuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III. Informacje o plikach cookies

Niniejsza Polityka Prywatności w zakresie polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Wzór dostępny jest na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies ułatwiają między innymi rozwijanie Serwisu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Użytkowników.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Asseco Data Systems.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. zapamiętanie danych logowania Użytkownika (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka, itp.,
  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Użytkownika. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików cookies może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia ponadto usuwanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej odpowiednią przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Asseco Data Systems partnerów. Zalecamy przeczytanie Polityki Prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie, w tym wykorzystywania w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 1. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/settings/ads
 1. Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox