Ład projektowy


Doradztwo

  • IT Portfolio Management – opracowanie głównego planu projektów oraz wdrożenie procesów umożliwiających zarządzanie tym planem, zdefiniowanie zasad doboru projektów do portfela, zapewnienie zasobów do jego realizacji, monitorowanie stanu wykonania portfela; opracowanie koncepcji zarządzanie portfelem projektów, wdrożenie niezbędnych struktur organizacyjnych oraz narzędzi wpierających i automatyzujących zarządzanie portfelem i projektami – systemów klasy PPM
  • IT Investment Budget Management – opracowanie procesu zarządzania przyznanym budżetem inwestycyjnym w celu zapewnienia finansowania dla uruchamianych projektów, efektywnego i maksymalnego wykorzystania budżetów oraz możliwości elastycznej realokacji środków budżetowych.
  • IT Resource Capacity Management – opracowanie modelu oceny możliwości wykonawczych wewnątrz organizacji IT, zdefiniowanie zasad alokacji ludzi do projektów, zdefiniowanie i zaplanowanie potrzeb kompetencyjnych umożliwiających realizację portfela projektów i inicjatyw.
  • IT Projects Vendor Management – opracowanie modelu segmentacji dostawców rozwiązań informatycznych i doradczych, zdefiniowanie kryteriów oceny dostawców, wybór dostawców i negocjacje umów z dostawcami.
  • IT Potfolio Reporting – opracowanie planu komunikacji w celu zapewnienie skutecznego obiegu informacji projektowej, zdefiniowanie wskaźników oceny kondycji portfela projektów, opracowanie raportów analitycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem doradczym w obszarze ładu projektowego skontaktuj się z nami.


Zobacz nasze referencje 
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox