Ład projektowy


Szkolenia

Biznes coraz częściej wymaga od kierowników projektów osiągnięcia celów projektowych oraz wsparcia w osiąganiu celów biznesowych. Prowadzone projekty mają być nastawione na osiągnięcie wyznaczonego celu, w określonym czasie i często jak najmniejszym budżecie. Z punktu widzenia kierowników projektu oraz ich zespołów, to niezwykle wymagające zadanie.

Rola kierownika projektu wymaga ciągłego dokształcania, zarówno w zakresie wiedzy praktycznej, pojawiających się nowych metod zarządzania, jak i rozwoju umiejętności interpersonalnych. Celem programu Ład Projektowy jest wykształcenie uczestników projektów, którzy, korzystając z dobrych praktyk, świadomie i skutecznie realizują projekty w swoich organizacjach.

Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb każdego etapu rozwoju zawodowego kierowników projektów, a także do potrzeb różnych ról niezbędnych do funkcjonowania ładu projektowego w organizacji.

Szkolenia PRINCE2®
Szkolenia MSP®
Szkolenia M_o_R®
Szkolenia wg standardów PMI®
Szkolenia Agile
Szkolenia przekrojowe
Szkolenia miękkie

 

Zobacz pełną ofertę szkoleń Asseco Data Systems…

 

PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox