M_o_R®


Management of Risk (M_o_R®), czyli zarządzanie ryzykiem, to ustrukturyzowany przewodnik umożliwiający podejmowanie świadomych decyzji na temat zagrożeń i szans, na które narażone są działania organizacji, realizowane we wszystkich czterech perspektywach działalności firmy: strategicznej, programów, projektów i operacyjnej.

M_o_R® został opublikowany po raz pierwszy w 2002 roku. Jego aktualna wersja ukazała się w 2010 roku. Pierwotnie, podejście to zostało zaprojektowane dla brytyjskiego rządu, a obecnie stanowi własność firmy AXELOS (spółka z udziałem rządu brytyjskiego).

M_o_R® bazuje na ośmiu pryncypiach, które są spójne z zasadami ładu korporacyjnego i międzynarodowym standardem zarządzania ryzykiem ISO 31000:2009.

Pryncypia tzw. umożliwiające obejmują:

  • zgodność z celami przedsięwzięcia
  • dopasowanie do jego kontekstu
  • angażowanie interesariuszy
  • daje jasne reguły
  • wspiera decydentów w podejmowaniu decyzji
  • ciągłe doskonalenie podejścia do zarządzania ryzykiem
  • budowanie wspierającej kultury

W rezultacie wdrożenia wspomnianych pryncypiów, zarządzanie ryzykiem daje ósme pryncypium, czyli wymierne efekty dla organizacji. Reguły ładu korporacyjnego i ogólne zalecenia odnośnie kontroli wewnętrznej są coraz częściej uznawane za bardzo przydatne we wszystkich organizacjach prywatnych i publicznych. Pozwalają one osiągać równowagę między innowacyjnością a ścisłą kontrolą.

Głównym mechanizmem, który umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem – zgodnie z przewodnikiem M_o_R® – jest określenie w organizacji poziomów ryzyka dopuszczalnego i tolerowanego oraz zastosowanie progów tolerancji na ryzyko dla każdego przedsięwzięcia i w każdej z perspektyw organizacyjnych.

Akredytacja M_o_R®

Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) posiada status Accredited Training Organisation (ATO) nadany przez Peoplecert w zakresie metodyki M_o_R, co umożliwia nam organizację akredytowanych szkoleń i egzaminów z tego obszaru.

Sprawdź szkolenia M_o_R® w naszej ofercie

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox