PMBOK® Guide


PMBOK® Guide – opracowany przez PMI® „Guide to the Project Management Body of Knowledge” uznany został przez American National Standard Institute (ANSI) za obowiązujący standard w dziedzinie zarządzania projektami.

Project Management Institute (PMI)® jest wiodącym centrum certyfikacyjnym dla osób profesjonalnie kierujących projektami.

PMBOK® Guide zapewnia szeroki zbiór narzędzi pozwalający Kierownikowi Projektu na efektywne podejmowanie decyzji, pobudzanie grupy do pracy czy kreatywne rozwiązywanie problemów. Składa się z 47 procesów, z których każdy przynależy do jednej z pięciu grup procesów i jednego z dziesięciu obszarów wiedzy. Rozwój kompetencji w zakresie standardu PMBOK® Guide pozwala na skuteczną i spójną realizację projektów.

Standard PMI® pozwala pracownikom na rozszerzenie swojej wiedzy w obszarach takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, miękkie kompetencje zarządcze, reguły harmonogramowania czy budżetowania projektów.

Certyfikacja Project Management Professional®

Certyfikat Project Management Professional® to uznany, międzynarodowy certyfikat zawodowy w dziedzinie zarządzania projektami. Oparty jest na liście wymagań oraz egzaminie, które potwierdzają spełnianie najwyższych standardów w zarządzaniu projektami.

Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) posiada status Global PMI® Registered Education Provider (PMI® R.E.P.), a tym samym należy do grona elitarnych ośrodków szkoleniowych, polecanych przez Project Management Institute (PMI)®, jako dostawca najwyższej jakości szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Jako Global Registered Education Provider posiadamy upoważnienie PMI® do przyznawania punktów PDUs uczestnikom wybranych szkoleń (posiadacze tytułu Project Management Professional(PMP)® muszą udokumentować zdobycie 60 tzw. Professional Development Units (PDUs) w ciągu trzech lat od daty otrzymania dyplomu, aby móc utrzymać tytuł).

We współpracy z amerykańską firmą Rity Mulcahy RMC Project Management Inc, organizuje szkolenia przygotowujące do certyfikacji Project Management Professional (PMP)® – „Project Management Professional (PMP)® Exam Prep Course”.

Sprawdź listę szkoleń z punktami PDU w naszej ofercie

PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute (PMI)®, Inc.

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox