Business Relationship Management (BRM)


Business Relationship Management (BRM)

– czyli zarządzanie relacjami z biznesem to dziedzina obejmująca złożony zbiór zdolności, które powinien posiadać i rozwijać dostawca usług wspierający organizację biznesową.

Zdolności te pozwalają wypełnić lukę dzielącą dostawcę usług, skupionego zazwyczaj na rozwoju własnego potencjału zasobów i kompetencji specjalistycznych, od biznesu, skoncentrowanego na własnych celach i oczekującego od dostawcy ich zrozumienia i skutecznego wsparcia w ich osiąganiu.

BRM skłania takiego dostawcę usług do myślenia i działania w szerszym kontekście tak na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym lub taktycznym. Ten, kto chce wspierać biznes, musi cechować się inteligencją biznesową. Powinien rozumieć nadrzędne cele i strategię biznesu. Winien racjonalnie zarządzać inwestycjami we własny portfel usług i skutecznie kształtować na nie popyt, kierując się maksymalizacją współtworzonej wraz z biznesem wartości. Winien wiedzieć, jak zapobiegać stratom umniejszającym tę wartość. Musi umieć pomagać biznesowi w pokonywaniu przeszkód na drodze koniecznych transformacji, towarzyszących rozwojowi. Powinien umieć skutecznie komunikować się z biznesem. Musi czuć się współodpowiedzialnym za ostateczny wynik działań biznesowych.

Business Relationship Management pomaga dostawcy usług zyskać zaufanie biznesu i stać się jego strategicznym partnerem.

BRM

 

Business Relationship Management Institute, organizacja promująca BRM jako dziedzinę wiedzy, opisuje rządzące nią zasady na przykładzie dostawcy usług informatycznych. Są one jednak na tyle uniwersalne, że mogą je z powodzeniem stosować dostawcy wszystkich usług wspierających biznes.

 

Sprawdź szkolenie BRM z naszej oferty.

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox