ISO/IEC 20000


ISO/IEC 20000 to międzynarodowa norma zarządzania usługami IT opracowana przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) oraz IEC (Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną). Powstała również polska wersja tej normy – PN-ISO/IEC 20000.

Norma ISO/IEC 20000 definiuje zestaw minimalnych wymagań, które powinien spełniać każdy dostawca usług IT. Wytyczne normy powstały w oparciu o bibliotekę ITIL® i są z nimi zgodne. Spełnienie wymagań normy ISO/IEC 20000 można potwierdzić certyfikatem, uznawanym na całym świecie, który przyznają niezależne jednostki certyfikacyjny, po pomyślnym przejściu audytu.

Dla firm świadczących komercyjne usługi IT, certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 20000 to możliwość pozytywnego wyróżnienia się na rynku, a niekiedy niezbędne potwierdzenie jakości w przetargach adresowanych do sektora publicznego i projektów unijnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, nakłada na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, jednocześnie uznaje te wymagania za spełnione jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i doskonalenie zarządzania usługami odbywa się z uwzględnieniem normy PN-ISO/IEC 20000.

Sprawdź szkolenia ISO/IEC 20000 w naszej ofercie.

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox