ITIL®


ITIL® to najszerzej akceptowane i powszechnie stosowane podejście do zarządzania usługami IT.

Korzysta z niego większość organizacji na całym świecie, firm dużych i małych, prywatnych i z sektora publicznego, wewnętrznych działów IT, centrów usług wspólnych (shared shervice) oraz komercyjnych dostawców usług IT.

Pojęcia zdefiniowane w modelu ITIL®, takie jak: incydent, problem, Service Desk, umowa SLA, gwarancja, katalog usług i wiele innych, weszły na stałe do słownika IT. Dlatego każdy, kto pracuje w branży IT, powinien znać podstawowe elementy tego podejścia. ITIL® dzisiaj to faktyczny standard zarządzania usługami IT.

ITIL® koncentruje się na wartości dostarczanej klientom za pomocą usług IT. Pomaga Informatyce aktywnie wspierać realizację zmian biznesowych. ITIL® pozwolił wielu organizacjom dokonać transformacji roli IT, od dostawcy infrastruktury, który realizuje zlecenia od biznesu, do roli cenionego partnera w biznesie, który rozumie potrzeby klienta i każdego dnia dostarcza mu wartościowe usługi.

ITIL® definiuje szczegółowy model procesów, a dla każdego z nich cele, działania, diagramy, role i ich obowiązki w procesie, krytyczne czynniki sukcesu, kluczowe wskaźniki wydajności, wymagania dotyczące narzędzi wsparcia, interfejsy z innymi procesami oraz wskazówki dotyczące struktury organizacyjnej. To najpełniejszy opis tego, jak powinien działać profesjonalny dostawca usług IT.

ITIL_rys1

 

Rys. Cykl życia usługi

Procesy w modelu ITIL® zostały wpisane w cykl życia usługi, który obejmuje 5 faz: strategię usług (service strategy), projektowanie usług (service design), przekazanie usług (service transition), eksploatację usług (service operation) oraz ustawiczne doskonalenie usług (continual service improvement).

 

 

 

piramida-itil

Rys. Ścieżka kwalifikacji ITIL®

 

ITIL® w 100 sekund (źródło: AXELOS)

Sprawdź szkolenia i egzaminy ITIL® w naszej ofercie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox