Referencje


 • Cadbury Wedel Sp.z o.o.
  Apollo 13 – an ITSM case experience
 • Capgemini S.A.
  ITIL Foundation.
 • Centralny Ośrodek Informatyki
  Wdrożenie systemu zarządzania usługami IT.
 • CGI Information Systems and Management Consultants
  PRINCE2® Practitioner
 • Comp Safe Support
  Szkolenia: ITIL® Service Manager.
 • Credit Agricole
  Szkolenie ITIL® Foundation.
 • Danone
  Doradztwo i coaching zespołów procesowych i Managerów Procesów.
 • DB Schenker
  Usługi doradcze
 • DB Schenker
  HDI Analityk Centrum Wsparcia
 • DB Schenker
  PRINCE2 Foundation
Firma:
Cadbury Wedel Sp.z o.o.
Referencja:
Apollo 13 – an ITSM case experience
Zakres:
Szkolenia z najlepszych praktyk ITIL®. Szkolenie ITIL® Foundation, gra symulacyjna "Apollo 13 - an ITSM case experience".
Referencja
Firma:
Capgemini S.A.
Referencja:
ITIL Foundation.
Zakres:
6 edycji szkolenia ITIL® V2 Foundation - 88 osób;
3 edycje szkolenia ITIL® V3 Foundation Bridge - 44 osoby;
21 edycji szkolenia ITIL® V3 Foundation - 305 osób;
Referencja
Firma:
Centralny Ośrodek Informatyki
Referencja:
Wdrożenie systemu zarządzania usługami IT.
Zakres:
Opracowanie wymagań dla nowego systemu ITSM.
Przeanalizowanie procesów COI na potrzeby nowego systemu ITSM:

opracowanie dokumentów bieżących przepływów procesów ITSM w COI,
opracowanie mapy zmian w bieżących oraz nowych procesach ITSM,
opracowanie rekomendacji w zakresie zmian organizacyjnych w COI,
opracowanie zasad współpracy z dostawcami zewnętrznymi poprzez system ITSM.

Opracowanie dokumentacji procesowej dla wdrażanej do ITSM aplikacji;
Nadzór merytoryczny nad implementacją opracowanej dokumentacji procesowej w systemie ITSM.
Referencja
Firma:
CGI Information Systems and Management Consultants
Referencja:
PRINCE2® Practitioner
Zakres:
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.
Referencja
Firma:
Comp Safe Support
Referencja:
Szkolenia: ITIL® Service Manager.
Zakres:
ITIL® Service Manager: Service Support;
ITIL® Service Manager: Service Delivery;
ITIL® Service Manager: Revision Day & Exams;
Referencja
Firma:
Credit Agricole
Referencja:
Szkolenie ITIL® Foundation.
Zakres:
Szkolenie ITIL® Foundation wraz z egzaminem dla grupy 8 osób - pracowników Banku Credit Agricole.
Referencja
Firma:
Danone
Referencja:
Doradztwo i coaching zespołów procesowych i Managerów Procesów.
Zakres:
Doradztwo: wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu modelu zarządzania usługami IT w obszarach obsługi zgłoszeń dotyczących wniosków i awarii, zarządzania zmianami, zarządzania konfiguracją oraz raportowania,
analiza i rekomendacje w zakresie narzędzi wspierających zarządzanie usługami IT, walidacja i weryfikacja dokumentacji procesowej oraz katalogu usług.
Coaching i warsztaty doskonalące: spotkania przeglądowe oraz warsztaty doskonalące z Managerami Procesów, spotkania przeglądowe oraz warsztaty doskonalące z przedstawicielami funkcji wsparcia.
Referencja
Firma:
DB Schenker
Referencja:
Usługi doradcze
Zakres:
Przegląd organizacji IT zakończony stworzeniem referencji i planu dalszych działań w obszarze wdrożenia procesów opisanych w bibliotece ITIL; budowa Katalogu Usług: opracowanie ogólnych warunków świadczenia usług, stworzenie listy usług IT, opracowanie szablonu Karty Usługi, opisanie wybranych usług IT.
Referencja
Firma:
DB Schenker
Referencja:
HDI Analityk Centrum Wsparcia
Zakres:
Przeprowadzenie szkolenia HDI "Analityk centrum wsparcia" (dawniej Koordynator Centrum Wsparcia)
Referencja
Firma:
DB Schenker
Referencja:
PRINCE2 Foundation
Zakres:
Szkolenia z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation, PRINCE2® dla Managerów, których celem było podniesienie umiejętności i skuteczności zarządzania projektami.
Referencja

 Poprzednie Następne 
Informacje o cookies | Znaki towarowe
© CTPartners S.A. 2000-2016
WordPress Image Lightbox