Agile PgM FoundationOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU:14 (T:10, L:0, S:4)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby biorące udział w programach lub projektach wchodzących w skład programów (niezależnie od branży i tematyki). W szczególności są to kierownicy programów, kierownicy zmian biznesowych, członkowie biur programów, zespołów zarządzania projektami wchodzących w skład programów lub Ci, którzy ich nadzorują. Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania programami, które charakteryzują się dużą zmiennością oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz umiejętność stosowania nowoczesnych i bardziej zaawansowanych metod zarządzania programami, dzięki czemu z sukcesem poprowadzisz zwinne programy
 • poznasz różne style zarządzania potrzebne do skutecznego prowadzenia udanych programów.
 • zobaczysz, czym różnią się programy zwinne do tradycyjnych, dzięki czemu będziesz w stanie sam dostosować metody zarządzania do sytuacji w swojej organizacji
 • zdobędziesz umiejętność łączenia zwinnych metod zarządzania z tradycyjnymi, aby zapewnić ciągłe dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego
 • nauczysz się jak współpracować z wszystkimi zainteresowanymi stronami programu i jak promować taką współpracę, dzięki czemu będziesz miał stały wglądu w to, co się dzieje w programie
 • poznasz w jaki sposób osiągnąć lepszą komunikację i kontrolę nad programami bez przekraczania budżetu programu, ram czasowych i wizji
 • poprzez ciągłe osiąganie kolejnych korzyści i weryfikację celów programu dokonasz zmian transformacyjnych w swojej organizacji szybciej, po niższych kosztach i z mniejszym ryzykiem

Program szkolenia

 • wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Oraz co to znaczy zwinny program?
 • podstawy AgilePgM™ - ograniczenia projektu/programu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePgM™ oraz przegląd pięciu pryncypiów AgilePgM™
 • procesy i produkty AgilePgM™ - środowisko zarządcze programu AgilePgM™. Przegląd typowych faz programu AgilePgM™ oraz produktów z nimi związanych.
 • planowanie programów zwinnych – podejście do planowania w AgilePgM™. Różne horyzonty planowania. Stany pośrednie w programie (transze). Priorytetyzacja oraz szacowanie. Planowanie a kluczowe produkty programu.
 • role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu programu, zespołu dostarczania potencjałów i role wspierające.
 • angażowanie interesariuszy – znaczenie interesariuszy w programie. Typowe kroki angażowania interesariuszy oraz waga komunikacji.
 • ład zarządczy programu (Governance) – podejście do monitorowania i kontroli. Punkty przeglądów (bramki decyzyjne). Co warto monitorować i jak wpływa na to komunikacja i kultura. Zarządzanie ryzykami.
 • jakość – filozofia „good enough quality”. Jakość w programie a w projekcie. Wytyczne (procesy) organizacji a programu w zakresie jakości. Zarządzanie konfiguracją a jakość.

Metodyka

Agile Project Management logo

Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem
 • AgilePgM™ – Agile Programme Management Handbook

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami

Doświadczenie w zarządzaniu projektami

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

APMG

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

AgilePM® Foundation

AgilePM® Practitioner

MSP® Foundation

MSP® Practitioner

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner

The Challenge of Egypt

Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, otrzymają dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners).

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „Agile PgM™ Foundation” wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin

Nazwa egzaminu Agile PgM™ Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgilePgM™ Foundation. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika egzaminu

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 50 min – w tym sam egzamin trwa 40 minut
Metoda Test jednokrotnego wyboru.
Liczba pytań  50
Próg zdawalności  50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

40 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox