AgilePM® Foundation + AgileBA® Foundation – 3 dniowyOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

PDU:21 (T: 15, L: 3, S: 3)

Trzydniowe szkolenie przedstawia kluczowe aspekty zwinnego zarządzania projektami. Przygotowuje do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem Agile. Podczas szkolenia uzyskasz również wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia skutecznym Analitykiem Biznesowym, który pracuje w zwinnym zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:
 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych metod pracy.
Szkolenie przygotowuje do egzaminów pozwalających uzyskać dwa międzynarodowe certyfikaty AgilePM Foundation oraz AgileBA Foundation wydane przez APMG.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków biznesowych, analityków zmian, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku.

Korzyści po szkoleniu

 • Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile.
 • Poznasz metodykę AgilePM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia.
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym oraz poznasz techniki i praktyki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgilePM i AgileBA, niezbędne do zdania egzaminów na poziomie Foundation.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM.
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające.
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania do projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zarządzanie zwinnym projektem - style zarządzania - kluczowe rekomendacje.
 • Procesy i produkty AgilePM - środowisko zarządcze projektu. Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów zarządczych z nimi związanych.
 • Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację (Warsztaty Facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i Rozwój Iteracyjny).
 • Priorytetyzacja i Stosowanie Timeboxów - technika priorytetyzacji MoSCoW
 • Sterowanie projektem Agile. Kluczowe rekomendacje.
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM - lista wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania. Zalecane podejście do monitorowania projektu.
 • Planowanie projektów zwinnych - różnice w stosunku do podejścia kaskadowego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania.
 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową. Rekomendacja zawartości Uzasadnienia Biznesowego.
 • Zarządzanie interesariuszami:
  • Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi.
  • Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku.
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych:
  • Warsztaty Facylitowane.
  • Modelowanie i prototypowanie:
   • Sześć perspektyw modelowania.
   • Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA.
   • Stosowanie pryncypiów DSDM.
  • Rozwój iteracyjny.
  • Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.
 • Zarządzanie wymaganiami:
  • Historyjki Użytkownika (User Story) i ich hierarchia.
  • Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika.
  • Model KANO: (trzy typy potrzeb użytkownika oraz dwa wymiary wartości).
  • Cykl życia wymagań w procesie DSDM.
  • Techniki pozyskiwania wymagań.
  • Estymacja wymagań.
  • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Przygotowanie do egzaminów AgilePM oraz AgileBA na poziomie Foundation.

Metodyka

AgileBA® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkolenie
 • podręczniki: „AgilePM® – Agile Project Management Handbook” oraz „AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook”.

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami i analizy biznesowej.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja szkolenia AgileBA® dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób.

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat AgilePM® Foundation & AgileBA® Foundation wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin AgileBA® Foundation

Nazwa egzaminu AgilePM® Foundation & AgileBA® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation & AgileBA® Foundation. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika egzaminu.

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 80 min (40 min AgilePM® Foundation + 40 min AgileBA® Foundation)
Metoda Test jednokrotnego wyboru AgilePM® Foundation i test wielokrotnego wyboru AgileBA® Foundation
Liczba pytań 50 pytań AgilePM® Foundation i 50 pytań AgileBA® Foundation
Próg zdawalności W obu przypadkach – 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

80 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox