Agile PM® Foundation in Action z symulacją biznesową CittaIdeale - 3 dniOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

Adresaci szkolenia

Osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) lub są członkami komitetów sterujących czy zespołów projektowych. Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania projektami, które charakteryzują się dużą zmiennością zakresu oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Korzyści po szkoleniu

 • Poznasz metodykę AgilePM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia;
 • Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile;
 • Poznasz kluczowe wskazania AgilePM, niezbędne do zdania egzaminu z poziomu Foundation.
 • Zastosujesz w symulowanym środowisku filozofię i techniki podejść zwinnych (Agile) w złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych; poznasz codzienne praktyki pracy zespołów Scrumowych;
 • Przećwiczysz samodzielne podejmowanie decyzji; jak analizować osiągnięte efekty w celu wyciągania wniosków na przyszłość;
 • Przećwiczysz planowanie i koordynację złożonego projektu zwinnego poznasz sposoby współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego.

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia AgilePM Foundation:
 • Wprowadzenie do Agile. Co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM;
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające;
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena projektu. Kluczowe elementy przygotowania do projektu. Zarzadzanie ryzykiem w projekcie;
 • Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje;
 • Procesy i produkty AgilePM - środowisko zarządcze projektu AgilePM. Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów zarządczych z nimi związanych;
 • Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny);
 • Priorytetyzacja i Timeboxing - technika priorytetyzacji MoSCoW;
 • Sterowanie projektem Agile - kluczowe rekomendacje;
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM – Lista Wymagań z Priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania. Zalecane podejście do monitorowania projektu;
 • Planowanie projektów zwinnych – różnice w stosunku do podejścia kaskadowego. Plan Dostarczania i Plan Timeboxa. Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatu symulacji Citta Ideale:
 • Zrozumienie struktury organizacyjnej oraz samodzielne doprecyzowywanie zasad pracy wielozespołowego projektu w podejściach zwinnych;
 • Planowanie wysoko- i niskopoziomowe projektu zwinnego z wykorzystaniem przyrostów, sprintów, historyjek użytkownika (ang. user stories), szacowania, priorytetyzacji i kryteriów akceptacji;
 • Planowanie i monitorowanie wartości biznesowej wytwarzanych produktów (uzasadnienie biznesowe), w tym budżetu projektu oraz oceny ryzyk projektu i zarządzanie nimi.
 • Monitorowanie postępów prac z wykorzystaniem tablic projektu i zespołów, diagramów prac pozostałych do wykonania (ang. burn down charts) oraz reagowania na pojawiające się wydarzenia;
 • Przeglądy wytworzonych produktów zgodnie z kryteriami akceptacji oraz przeprowadzanie retrospektywy w celu identyfikacji doświadczeń projektowych;
 • Praca zespołowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz integracja wyników prac w projekcie składającym się z wielu zespołów roboczych.

Metodyka

Agile Project Management logo
AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym i znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja szkolenia Agile®PM Foundation dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International. Symulacja Citta Ideale – produkt autorski Asseco Data Systems S.A. oparty o najlepsze praktyki metod Scrum, AgilePM®.

Wielkość grupy

Od 11 do 15 osób.

UWAGA!

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook” w języku polskim: 250 zł netto.

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat AgilePM® Foundation wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin

Nazwa egzaminu AgilePM® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika egzaminu.

Przeczytaj: Warunki obowiązujące dla kandydatów przystępujących do egzaminów APMG

Forma egzaminu Elektroniczna
Czas trwania 40 minut
Metoda Test jednokrotnego wyboru.
Liczba pytań  50
Próg zdawalności  50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

40 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox