Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001) a także osoby budujące system zabezpieczeń w swoich organizacjach.

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziecie umiejętności i wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia audytu funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001

Program szkolenia Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001

 • Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (powtórzenie),
 • Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zabezpieczeń (powtórzenie),
 • cele i ramy działania audytu wewnętrznego,
 • program audytów (warsztat),
 • planowanie audytu Systemu Zarządzania (warsztat),
 • planowanie audytu skuteczności zabezpieczeń (warsztat),
 • przebieg audytu Systemu Zarządzania (ćwiczenie w zespołach),
 • przebieg audytu skuteczności zabezpieczeń – 2 obszary zabezpieczeń (ćwiczenia w zespołach)
 • raport z audytu i dalsze postępowanie (warsztat),
 • Nieobowiązkowy test wewnętrzny dla kandydatów na audytorów wewnętrznych.

Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27001.

Test wewnętrzny – wliczony w cenę szkolenia

Nazwa egzaminu Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 45 min.
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 15
Próg zdawalności 70% poprawnych odpowiedzi
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

45 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox