Budowanie relacji poprzez inteligencję emocjonalnąOpis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci

Szkolenie Budowanie relacji poprzez inteligencję emocjonalną przeznaczone jest dla:
 • liderów i członków zespołów

Korzyści po szkoleniu

Podczas szkolenia Budowanie relacji poprzez inteligencję emocjonalną poznasz moduły z zakresu:
 • Poznanie głównych elementów EQ wg Salovey’a, Meyera i Golemana.
 • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną (samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne).
 • Autodiagnoza własnego poziomu inteligencji emocjonalnej
 • Rodzaje emocji – typologia
 • Znajomość własnych emocji i samoświadomość.
 • Kierowanie emocjami.
 • Zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna.
 • Rozpoznawanie emocji u innych.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi.
 • Empatia – jej rola i sposoby rozwijania
 • Komunikacja bez przemocy – umiejętność komunikowania własnych potrzeb w sposób przyjazny dla innych.
 • Zarządzanie emocjami w relacjach
 • Adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi; Komunikacja Inteligentna emocjonalnie
 • Słuchanie innych, słuchanie siebie; Zrozumienie – porozumienie – współpraca; Indywidualny plan dalszego rozwoju Inteligencji Emocjonalnej
 • Związki inteligencji emocjonalnej ze stylami kierowania.
 • Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w procesach zarządzania.

Program szkolenia

 • Wymiary inteligencji emocjonalnej
 • Diagnoza EQ
 • Typologia emocji
 • Komunikacja bez przemocy
 • Lider emocjonalnie inteligentny
 
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do ćwiczeń

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Szkolenie autorskie

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox