Change Management™ FoundationOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU:21 (T:2, L:17, S:2)

Adresaci szkolenia

Change Management™ Foundation to szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w planowanie, projektowanie i wdrażanie programów poważnych zmian o charakterze organizacyjnym, takich jak np.: zmiany orientacji i celów strategicznych, zmiany oferty rynkowej, zmiany modelu biznesowego, restrukturyzacje, przejęcia, fuzje lub podziały przedsiębiorstw, wprowadzanie outsourcingu lub insourcingu itp. Są to m. in.:  
 • menedżerowie zmian
 • liderzy zmian
 • agenci zmian, w tym menedżerowie zmian biznesowych (Business Change Managers)
 • wdrażający zmiany: kierownicy programów lub projektów
 • personel wsparcia zmian
 • kierownicy operacyjni
 • personel operacyjny
Udział w szkoleniu Foundation przygotowuje do uczestnictwa w szkoleniu Practitioner.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnicy szkolenia Change Management™ Foundation poznają współczesne teorie i praktyki zarządzania zmianami, uzyskując:
 • wiedzę z zakresu skutecznego przygotowywania i przeprowadzania z sukcesem zmian w organizacjach
 • umiejętność identyfikacji wpływu zmiany i jej interesariuszy
 • znajomość metod empatycznego wspierania osób przechodzących zmianę na poszczególnych jej etapach i zmniejszania stawianego przez nich oporu
 • zrozumienie tego, jak indywidualni ludzie oraz zespoły reagują na zmiany, poznanie sposobów zarządzania tymi reakcjami
 • zrozumienie różnic w postrzeganiu zmian z perspektywy organizacji, zespołu i indywidualnej osoby

Program szkolenia

 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Zmiana jako stymulator procesu uczenia się
 • Zmiana z perspektywy osoby indywidulanej - modele, motywacje, indywidualne różnice w podejściu
 • Zmiana z perspektywy organizacji - modele, metafory, zmiana w kontekście kultury organizacji, kluczowe role, wizja i czynniki zmiany
 • Interesariusze zmiany - identyfikacja i segmentacja interesariuszy, mapy wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie w zmianę - czynniki, bariery i podejście do komunikacji o zmianie, kanały komunikacji, komunikacja dwukierunkowa, planowanie komunikacji
 • Oceny wpływu zmiany
 • Osiąganie stanu gotowości do zmiany - motywowanie jednostek, przygotowywanie organizacji, budowanie zespołu zmiany, planowanie zmiany, postępowanie z oporem przed zmianą
Uczestnicy mogą dodatkowo zakupić książkę "The Effective Change Manager’s Handbook" w cenie 1szt: 270 zł netto. Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin APMG Change Management™ Foundation.

Metodyka

Change Management™ Foundation
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Znajomość języka angielskiego

Akredytacja

APMG

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „Change Management™ Foundation” wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin

Nazwa egzaminu Change Management™ Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia Change Management™ Foundation,

Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem)

Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 40 minut dla osób zdających w języku ojczystym

50 minut dla osób zdających w języku, który nie jest ich jęz. ojczystym

Metoda Test jednokrotnego wyboru.
Liczba pytań 50
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

40 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox