Change Management™ PractitionerOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU:14 (T:2, L:10, S:2)

Adresaci szkolenia

Szkolenie Change Management™ Practitioner przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę teoretyczną o zarządzaniu zmianami organizacyjnymi, wyniesioną ze szkolenia Foundation i chcą posiąść umiejętność posługiwania się nią w praktyce. Adresatami szkolenia Practitioner są przede wszystkim te osoby, które planują lub już uczestniczą we wdrażaniu zmian takich jak np.: zmiany orientacji i celów strategicznych, zmiany oferty rynkowej, zmiany modelu biznesowego, restrukturyzacje, przejęcia, fuzje lub podziały przedsiębiorstw, wprowadzanie outsourcingu lub insourcingu itp. Jest szczególnie polecane osobom odpowiedzialnym za sukces zmiany, takim jak:
 • menedżerowie zmian
 • liderzy zmian
 • agenci zmian, w tym menedżerowie zmian biznesowych (Business Change Managers)
 • wdrażający zmiany: kierownicy programów lub projektów
 • personel wsparcia zmian

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu zmianami organizacyjnymi
 • przećwiczysz przeprowadzenie zmiany oraz utrzymanie i umocnienie jej pożądanych skutków
 • podczas zajęć odwołamy się do doświadczeń własnych uczestników oraz przeanalizujemy interesujące ich tematy

Program szkolenia

 • Skuteczne nauczanie
 • Inicjatywy zmian, projekty, programy
 • Utrzymywanie zmiany: dźwignie zmiany, poziomy przyjęcia zmiany, systemy umacniania zmiany
Uczestnicy mogą dodatkowo zakupić książkę "The Effective Change Manager’s Handbook" w cenie 1szt: 270 zł netto. Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Change Management™ Practitioner.
Change Management™ Practitioner Logo
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

ukończenie szkolenia Change Management™ Foundation oraz znajomość języka angielskiego

Akredytacja

APMG

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „Change Management™ Practitioner” wydany przez brytyjską organizację APMG.

Egzamin

Nazwa egzaminu Change Management™ Practitioner
Warunki przystąpienia Posiadanie certyfikatu APMG Change Management™ Foundation
oraz ukończenie szkolenia APMG Change Management™ Practitioner. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem)
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 150 minut dla osób zdających w języku ojczystym

180 minut dla osób zdających w języku, który nie jest ich jęz. ojczystym

Metoda Test wielokrotnego wyboru. Pytania odnoszą się do wspólnego scenariusza egzaminacyjnego oraz informacji dodatkowych, dedykowanych poszczególnym pytaniom. Zdającemu wolno korzystać z  podręcznika „The Effective Change Manager’s Handbook”
Liczba pytań 4 – za każde pytanie można uzyskać do 20 punktów. Maksymalna liczba punktów 80
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów)
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

150 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox