Coaching zespołowyOpis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci

Szkolenie Coaching zespołowy przeznaczone jest dla:
 • liderów zespołów

Korzyści po szkoleniu

Podczas szkolenia Coaching zespołowy uczestnicy:
 • Dowiedzą się co charakteryzuje zespół HPT (High Performance Team)
 • Zidentyfikują jakie czynniki wpływają hamująco i pobudzająco na pracę zespołu
 • Dowiedzą się jakie bariery i dysfunkcje mogą osłabiać prace zespołu
 • Wypełnią kwestionariusz dysfunkcji zespołowych dla swojego zespołu
 • Poznają i nauczą się stosować narzędzia pozwalające przezwyciężyć 5 dysfunkcji: brak zaufania, unikanie konfliktu, brak zaangażowania, brak odpowiedzialności, brak troski o wysokie wyniki.
 • Stworzą mapę wartości zespołu z pomocą kart Value Poker i nauczą się prowadzić warsztat wartości.
 • Poznają perspektywę systemową zespołu: relacje i zadania oraz wewnątrz i na zewnątrz
 • Nauczą się usprawniać i wzmacniać zespół w tych 4 obszarach systemowych
 • Nauczą się tworzyć kodeks zespołu.
 • Poznają narzędzia rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Dowiedzą się o stylach myślenia FRIS i i jak style myślenia członków zespołu wpływają na efektywność pracy oraz relacje w zespole
 • Wzmocnią efektywność komunikacji w zespole w oparciu o FRIS
 • Jak pracować z zaangażowaniem i motywacją w zespole w oparciu o 10 motywatorów CHAMPFROGS
 • Poznają i przećwiczą sposoby i narzędzia prowadzenia efektywnych spotkań z zespołem
 • Wypracują skuteczny action plan jak rozwijać zespół

Program szkolenia

 • Analiza pola sił
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego
 • Style komunikacyjne w zespole na podstawie FRIS
 • Style i narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Wartości i kompas zespołu
 • Mapa zespołu
 • Narzędzia twórczego rozwiązywania problemów
 • Zwinne narzędzia współpracy zespołowej: retrospektywy
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do ćwiczeń

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Szkolenie autorskie

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox