DevOps - Certified Agile Process Owner (CAPO)®Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy
PDU: 14 (T: 4, L: 4, S: 6)

Adresaci szkolenia

 • Właściciele procesów ITSM, np. Incident Management Process Owner lub Change Management Process Owner, pragnący stosować techniki Agile, Scrum i DevOps do zaprojektowania zwinnych procesów i dalszego ich doskonalenia.
 • Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za projektowanie, reorganizację i doskonalenie procesów ITSM.
 • Konsultanci pomagający swoim klientom prowadzić inicjatywy doskonalenia procesów.
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za:
1- zarządzanie wymaganiami związanymi z procesami; 2- zapewnienie efektywności i skuteczności działania procesów; 3- maksymalizację wartości procesów.

Korzyści po szkoleniu

 • Świadomości działania w modelu Ciągłego dostarczania oprogramowania.
 • Zrozumienia roli Agile Process Ownera, będącego operacyjnym odpowiednikiem certyfikowanego Scrum Product Ownera (CSPO) z zespołu Developerskiego, który odpowiada za maksymalizację wartości procesu oraz za pracę zespołu doskonalącego proces.
 • Zrozumienia charakterystyki zwinnego procesu.
 • Zastosowania i integracji sposobu myślenia Agile i Scrum do roli Właściciela Procesu.
 • Stosowania DevOps do zbudowania "wystarczającego" procesu i ciągłego dostosowywania go do celów biznesowych
W trakcie kursu uczestnicy biorą udział w unikalnych ćwiczeniach mających na celu zrozumienie modelu DevOps, poznają przykładowe dokumenty, szablony, narzędzia i techniki, a także uzyskują dostęp do dodatkowych źródeł informacji.

Program szkolenia

Znaczenie procesów, zwinność i rola właściciela procesu Podstawy projektowania procesów:
 • Elementy procesu
 • Obowiązki właściciela procesu (sponsorowanie procesu, zapewnienie zasobów do procesu, projektowanie i doskonalenie procesu, budowanie świadomości procesowej)
Wiedza, umiejętności i atrybuty właściciela procesu Wybór właściciela procesu Powiązane role: Process Manager, Global Process Owner, Value Stream Owner, rola Service Management Office (SMO) Charakterystyka procesu zwinnego Podstawy Agile: Co to jest Agile? Manifest Agile, Dlaczego projekty zwinne są skuteczne? Podstawy Scruma: Role, artefakty i zdarzenia, Filary Scruma, Scrum w pigułce, Scrum czy Kanban, a może oba? Podstawy Agile Service Management:
 • Wartość Agile SM
 • Role, artefakty i zdarzenia Agile SM
 • Charakterystyka zwinnych procesów - dwa aspekty Agile SM: Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design), Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement)
Zwinne projektowanie procesów (Agile Process Design):
 • Tworzenie i utrzymanie Rejestru procesu (Process Backlog) i dodawania do niego zawartości: Personas, User Stories, Themes, Epics
 • Mapowanie historyjek użytkownika
 • Sprinty projektu procesu
 • Wydarzenia właściciela procesu i sprintu
 • Implementacja procesu: Potentially Releasable Process Increment, Definition of 'Done', Release Planning
Zwinne doskonalenie procesów (Agile Process Improvement):
 • Dostosowywanie procesów do celów strategicznych
 • CSI Sprint i Plan-Do-Check-Act
 • Trwałe ulepszenia
 • Ocena dojrzałości procesu
 • Wdrażanie ulepszeń procesu: Praca z menedżerami liniowymi, Pokonywanie oporu wobec zmian
Pomiar wartości:
 • Demonstracja wartości
 • Wskaźniki wydajności wyprzedzające i opóźniające
 • Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Service Level Agreement (SLA) i Operational Level Agreement (OLA)
 • Przegląd pomiarów
 • Komunikowanie wydajności
Narzędzia i technologie do doskonalenia procesów Wyzwania i krytyczne czynniki sukcesu Przygotowania do egzaminu Certified Agile Process Owner (CAPO)

Metodyka

 
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • akredytowany materiał szkoleniowy DevOps Institute,
 • próbne pytania egzaminacyjne i klucz odpowiedzi.

Organizacja szkolenia

Otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna

Warunki udziału

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z podręcznika uczestnika oraz (ewentualnie) zdawanie egzaminu certyfikującego w języku angielskim

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez DevOps Institute i Peoplecert Limited. Asseco Data Systems jest DevOps Institute Registered Education Partner (REP).

Wielkość grupy

od 8 do 14 osób

 

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Egzamin

Nazwa egzaminu Certified Agile Process Owner (CAPO)
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia DevOps CASM®. Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem)
Forma egzaminu online
Czas trwania 60 minut dla osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym

75 minut dla osób pozostałych

Metoda Test jednokrotnego wyboru;
Liczba pytań 40
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów)
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

60 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox