DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation®Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

14 PDUs (Technical 4, Leadership 4, Strategic 6)

2-dniowe szkolenie SRE (Site Reliability Engineering) Foundation®, akredytowane przez DevOps Institute, to wprowadzenie do zasad i praktyk, które umożliwiają organizacji niezawodne i ekonomiczne skalowanie kluczowych usług. SRE wymaga zmiany organizacji, nowego ukierunkowania na inżynierię i automatyzację oraz przyjęcia szeregu nowych paradygmatów pracy.
 
Szkolenie przedstawia ewolucję SRE i przyszłe kierunki rozwoju. Wyposaża uczestników w praktyki, metody i narzędzia do angażowania ludzi w organizacji w poprawę niezawodności i stabilności dostarczanych usług. Prezentuje rzeczywiste scenariusze i historie przypadków. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą rozumieli cele poziomu usług (Service Level Objectives), będą potrafili je wyznaczyć i śledzić ich realizację.

Adresaci szkolenia

Odbiorcami docelowymi kursu SRE Foundation są profesjonaliści IT i digital, w tym:
 • Każda osoba, która chce zacząć budować lub doskonalić ultraskalowalne i wysoce niezawodne rozproszone systemy oprogramowania,
 • Każda osoba zainteresowana nowoczesnym podejściem do przywództwa i zmian w organizacji
 • Menedżerowie biznesowi, interesariusze biznesowi, agenci zmian, konsultanci, specjaliści IT, praktycy DevOps, dyrektorzy IT, menedżerowie IT, liderzy zespołów IT, właściciele produktów, Scrum Masterzy, inżynierowie oprogramowania, inżynierowie SRE, integratorzy systemów, dostawcy narzędzi

Korzyści po szkoleniu

Szkolenie SRE pozwoli Ci na praktyczne zrozumienie następujących zagadnień:
 • Historia powstania i rozwoju SRE w Google;
 • Współdziałanie SRE, DevOps i innych popularnych dzisiaj modeli pracy;
 • Kluczowe zasady SRE;
 • Cele poziomu usługi (Service Level Objectives) i ich koncentracja na użytkownikach;
 • Wskaźniki poziomu usług (Service Level Indicators) i nowoczesne środowisko monitorowania;
 • Budżety błędów i związane z nimi zasady;
 • Definicja trudu (toil) i jego wpływu na produktywność organizacji;
 • Praktyczne kroki, które mogą pomóc w wyeliminowaniu trudu;
 • Obserwowalność (observability) i ocena kondycję usługi;
 • Narzędzia SRE, techniki automatyzacji i znaczenie bezpieczeństwa;
 • Anty-kruchość (anti-fragility) oraz podejście do awarii i testów;
 • Wpływ na organizację, jaki powoduje wprowadzenie SRE.

Program szkolenia

Dzień 1:
 • Wprowadzanie do kursu
 • Moduł 1: Zasady i praktyki SRE
 • Moduł 2: Cele poziomu usług (SLO) i budżety błędów
 • Moduł 3: Zmniejszanie trudu
 • Moduł 4: Monitorowanie i wskaźniki poziomu usług (SLI)
 • Egzamin próbny SRE Foundation
  Dzień 2:
 • Moduł 5: Narzędzia SRE i automatyzacja
 • Moduł 6: Anty-kruchość (anti-fragility) i uczenie się na błędach
 • Moduł 7: Wpływ SRE na organizację
 • Moduł 8: SRE, inne modele, trendy
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wskazówki i porady egzaminacyjne
 • Egzamin certyfikacyjny SRE Foundation

Methodology

DevOps Site Reliability Engineering (SRE) Foundation® is a registered trademark of DevOps Institute, Inc.
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

Pakiet dla studentów zawiera:

 • Materiały szkoleniowe SRE Foundation z kompletem slajdów
 • Glosariusz DevOps
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Próbny zestaw egzaminacyjny wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu.

Organizacja szkolenia:

Rodzaj szkolenia: wirtualna klasa (szkolenie online prowadzone na żywo przez instruktora), szkolenie na miejscu w grupie otwartej lub zamkniętej u klienta
Język szkolenia: polski lub angielski
Język materiałów: angielski
Wielkość grupy: od 8 do 14 uczestników

Wymagania wstępne

Brak

Akredytacja

Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez DevOps Institute

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco Dowiedz się więcej

 

RE Foundation (SREF)® is a registered trademark of DevOps Institute, Inc.

Język szkolenia

EN, PL

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Rodzaj egzaminu
on-line, test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
Czas trwania 60 minut
Liczba pytań 40
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi (26/40))
Język egzaminu angielski
Egzamin bez możliwości korzystania z książek
Możliwość korzystania ze słownika angielskiego
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

60 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox