DSDM for ScrumOpis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU 21 (T:17, L:4, S:0)

 

Adresaci szkolenia

DSDM for Scrum to szkolenie przeznaczone dla zespołów projektowych: kierowników projektów, przedstawicieli biznesu, liderów zespołów, analityków biznesowych i architektów. UWAGA: Rekomendowane jest budowanie grup mieszanych z przedstawicieli biznesu, AIT a o ile to możliwe również IIT i BT, a także dostawców.

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania projektami w podejściu agile
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie ról i odpowiedzialności, procesu, produktów i praktyk metodyki DSDM Atern oraz koncepcji jej połączenia ze Scrum
 • podczas szkolenia DSDM for Scrum przeprowadzimy ćwiczenia i symulacje, pozwalające na zdobycie umiejętności zastosowania tego połączenia w praktyce

Program szkolenia

DSDM for Scrum dzień 1:
 • Moduł 1: Podstawy agile – kluczowe korzyści, różnice między podejściem zwinnym a tradycyjnym, manifest winnego wytwarzania oprogramowania
 • Moduł 2: DSDM Agile Project Framework – dobór metodyki do projektu, przegląd metodyk agile, metodyki DSDM Atern i Scrum oraz ich połączenie: The DSDM Agile Project Framework for Scrum (Agile PF)
 • Moduł 3: Filozofia Agile PF – wartości i pryncipia, zmienne w projekcie
 • Moduł 4: Role Agile PF - role poziomu Zespołu Projektowego, poziomu Zespołu Scrum oraz pozostałe role
DSDM for Scrum dzień 2:
 • Moduł 5: Cykl życia i produkty Agile PF – fazy projektu, inkrement i sprint, mapa produktów metodyki
 • Moduł 6: Uruchomienie projektu w Agile PF – szczegóły faz uruchomienia projektu, sposób konstruowania produktów, techniki opisu zakresu, priorytetyzacji, szacowania, planowania, dobre praktyki
 • Symulacja 1: Uruchomienie projektu „Plakat” – realizacja fazy planowania projektu: definicja wizji produktu i zakresu projektu (Product Backlog), priorytetyzacja (MoSCoW), szacowanie (Story Points, Velocity), architektura, harmonogram i definitione-of-done.
DSDM for Scrum dzień 3:
 • Moduł 7: Ewolucyjne wytwarzanie w Agile PF – metodyka Scrum, jej ceremonie i artefakty oraz dobre praktyki
 • Symulacja 2: Wytwarzanie w projekcie „Plakat” – realizacja dwóch Sprintów: Planowanie, Daily Scrum, Przegląd i Retrospektywa, zespołowe wytwarzanie plakatu
 • Moduł 8: Wdrożenie i zamknięcie projektu w Agile PF – fazy wdrożenia i zamknięcia oraz ich produkty
 • Moduł 9: Raportowanie i kontrola w Agile PF – zagadnienia kontroli, raportowania, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, koncepcje testowania
 • Moduł 10: Podsumowanie szkolenia – dyskusja na temat możliwości zastosowania wiedzy zdobytej na szkoleniu

Metodyka

SCRUMstudy-ATP-Logo
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Zakres szkolenia dotyczy certyfikowanych metodyk Scrum oraz Agile Project Management / DSDM Atern. Koncepcja połączenia tych metodyk oparta jest na „The DSDM Agile Project Framework for Scrum”. Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu Agile oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach. Prowadzący jest certyfikowanym
trenerem i doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania i stosowania metod Agile.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób (maksymalnie 15)

Szkolenia powiązane

AgilePM® Foundation

AgilePM® Practitioner

PRINCE2® Foundation

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

120 minutes

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox