Efektywne funkcjonowanie w zmianieOpis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Warsztat Efektywne funkcjonowanie w zmianie przeznaczony jest dla:
 • kierowników nowo formujących się lub już pracujących zespołów projektowych, którzy pragną doskonalić umiejętności efektywnego funkcjonowania w sytuacji zmiany
 • członków zespołów projektowych
 • profesjonalistów ze wszystkich szczebli kierowania w organizacjach
 • koordynatorów portfela projektów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności funkcjonowania w zespołach projektowych przechodzących przez zmiany

Korzyści po szkoleniu

Podczas warsztatu Efektywne funkcjonowanie w zmianie poznasz moduły z zakresu:
 • psychologii zmiany
 • pozytywnej komunikacji zmian
 • rozumienia zmian jako szans a nie tylko zagrożeń
 • podnoszenia motywacji własnej i współpracowników
 • radzenia sobie ze stresem
 • poznasz temat percepcji projektu jako sukcesu lub porażki
 • poznasz pozytywne komunikowanie zmiany jako szansy a nie jedynie jako zagrożenia
 • poznasz narzędzia do kontrolowania swojego poziomu stresu i wpływania na emocje członków zespołów projektowych
 • kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych przygotują się do efektywniejszego przeprowadzania członków zespołów projektowych przez sytuację zmiany

Program szkolenia

 • to nie zmiany są przyczyną twoich problemów. Dlaczego tak przywiązujemy się do określonych zachowań? Psychologiczne postrzeganie zmieniających się warunków. Pojęcie zysku i straty, koszty osobiste przeliczone na pieniądze. Zmiana a transformacja
 • jak radzić sobie z nieustannymi zmianami w środowisku projektu? Świadomość nieuchronności zmiany. Reakcje wobec zmiany. Przyczyny oporu przed zmianą. Rola postawy KP w komunikowaniu zmiany. Sortowanie zmian: obszar troski, wpływu i kontroli. Pomoc członkom zespołu projektowego w przechodzeniu przez zmianę. Wzmacnianie pożądanych postaw i reakcji. Zwiększanie zdolności ludzi do transformacji.
 • jak przełamać opór użytkowników biznesowych skierowany przeciwko używaniu produktu finalnego? Trzy fazy procesu transformacji: zakończenie, strata, rezygnacja – strefa neutralna – nowe rozpoczęcie. Jak sprawić żeby użytkownicy zrezygnowali ze starych nawyków? Jak przeprowadzić użytkownika przez strefę neutralną? Implementacja nowych rozwiązań. Transformacja.
 • komunikacja w sytuacji zmiany. Komunikacja wewnątrz zespołu Komunikacja zewnętrzna - pozytywny PR wokół projektu. Komunikacja z klientem. Komunikacja z użytkownikiem biznesowym. Elementy asertywności w komunikacji z osobami decyzyjnymi w ustalaniu nowych warunków - asertywny dialog ustalania nowych granic projektowych. Psychologiczne mechanizmy wymuszające „do-sprzedaż”. Techniki świadomego zarządzania „do-sprzedażą”
 • emocje związane ze zmianami. Emocjonalne przyczyny oporu przed zmianą. Jak powstaje stres? Stres a poziom wykonywania zadań. Negatywne skutki stresu. Czy stresu można uniknąć? Strategie radzenia sobie ze stresem. Zrozum emocje swoich współpracowników. Wspieranie ludzi w procesie zmiany.
 • jak zapobiegać negatywnym zjawiskom w zespole w związku ze zmianą? Postawa proaktywna. Wzrost znaczenia motywatorów pozafinansowych w zespole.
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • materiały do ćwiczeń
 • instrukcja dla techniki psychologicznej

 

 

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Szkolenie autorskie

Wielkość grupy

8-12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox