Grab@Pizza™ Business IT AlignmentOpis szkolenia Dodatkowe informacje
PDU: 7 (T: 2, L: 2, S: 3)

Adresaci szkolenia

Do gry biznesowej Grab@Pizza™ Business IT Alignment zapraszamy osoby odpowiedzialne za zarządzanie departamentami IT i departamentami biznesowymi, chcące skutecznie zintegrować procesy decyzyjne w obszarach Biznesu i IT, a także te, które chcą zapewnić, aby potrzeby biznesu przekładały się na adekwatne działania w obszarze IT. Największą skuteczność przynosi wspólny udział w symulacji kierownictwa biznesu i kierownictwa IT pozwalający na bieżąco dyskutować wzajemne relacje w odniesieniu do symulowanego modelu współdziałania. Praktykuje się wówczas zamianę ról, która pozwala na znacznie lepsze zrozumienie zadań i problemów, dzięki czemu łatwiej jest się później dopasować i współdziałać.

Korzyści po szkoleniu

 • rozwiniecie swoje kompetencje biznesowe
 • nauczycie się skutecznego zarządzania popytem
 • wspólnego "przekładania" wymagań biznesowych na usługi IT
 • dowiecie się jak nadawać priorytety inwestycjom w IT i obciążać zasoby, w odniesieniu do utrzymania i wsparcia oraz innowacji i rozwoju
 • poznacie mechanizmy minimalizowania ryzyka biznesowego związanego z zapewnieniem ciągłości działania

Program szkolenia

 • Komunikacja: wzajemne zrozumienie Biznesu i IT, wiedza o organizacji, działanie w oparciu o wypracowane standardy, dzielenie się wiedzą i praca zespołowa.
 • Umiejętność pomiaru wartości: metryki IT, metryki biznesowe i równowagi, umowy SLA, badania porównawcze, formalne oceny dojrzałości i ustawiczne doskonalenie.
 • Zakres działania i architektura: czytelne standardy, zintegrowana architektura, przejrzystość i elastyczność architektury, zarządzanie nowościami technologicznymi.
 • Partnerstwo: postrzeganie wartości IT w oczach Biznesu, udział IT w strategicznym planowaniu biznesu, wspólne cele, ryzyka oraz nagrody lub kary, zarządzanie programami IT, współpraca i zaufanie, sponsorzy biznesowi.
 • Nadzór IT (IT Governance): planowanie strategii biznesowej i strategii IT, raportowanie i struktury organizacyjne, nadzór budżetowy, zarządzanie inwestycjami IT, komitety sterujące i nadawanie priorytetów.
 • Kompetencje: innowacyjność i przedsiębiorczość, ośrodki władzy w organizacji, styl zarządzania, gotowość do zmian, szkolenia w różnych obszarach organizacji, uwarunkowania społeczne, polityczne i zaufania, zatrudnianie i zwalnianie.
Czas trwania szkolenia

1 dzień

W cenie szkolenia

Organizacja szkolenia

Szkolenie dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

GamingWorks B.V.

Wielkość grupy

Od 7 do 12 osób reprezentujących zarówno Biznes, jak IT

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox