HDI® Lider Zespołu Centrum Wsparcia


25-26
.04.2019

TERMIN SZKOLENIA
TERMIN EGZAMINU 26-04-2019

Warszawa

MIEJSCE SZKOLENIA
Promocja

2 200 zł

CENA NETTO ZA OS.

13 (HDI)

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

Adresaci szkolenia

Pracownicy, którzy realizują zadania związane z bieżącą organizacją pracy zespołów centrum wsparcia. Osoby, które szkolą lub instruują młodszych stażem pracowników. Doświadczeni pracownicy centrów wsparcia, od których oczekuje się świadomości roli pełnionej przez siebie i przez całą organizację wsparcia.

Korzyści po szkoleniu

 • dowiesz się, jakie role pełni współczesne centrum wsparcia
 • poznasz w jaki sposób realizować strategię działania centrum wsparcia
 • poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące budowy umowy SLA
 • poznasz wybrane procesy ITIL® i ich znaczenie w centrum wsparcia
 • poznasz podstawowe metryki centrum wsparcia oraz zasady ich interpretacji
 • poznasz zagadnienia związane z motywowaniem pracowników oraz ich nagradzaniem
 • poznasz podstawowe zasady prowadzenia coachingu pracowników
 • dowiesz się na czym polega inteligencja emocjonalna i jak ją wykorzystać w centrum wsparcia
 • poznasz cel i metody promowania centrum wsparcia

Program szkolenia

 • podstawy działania centrum wsparcia: ewolucja centrum wsparcia, rola centrum wsparcia w biznesie
 • rola lidera w centrum wsparcia: rola lidera zespołu. Inteligencja emocjonalna. Zarządzanie relacjami
 • model strategiczny: strategia w działaniu centrum wsparcia. Umowy SLA. Procedury operacyjne
 • procesy centrum wsparcia: procesy operacyjne centrum wsparcia – zarządzanie incydentami, realizacja wniosków, zarządzanie problemami, zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie zmianami, zarządzanie zasobami i konfiguracją usług. Zarządzanie wiedzą – standard Knowlegde-Centered Support
 • metody i techniki świadczenia usług: kanały komunikacji. Narzędzia wsparcia. Usług chmur obliczeniowych (clouds). Systemy zarządzania usługami. Metody świadczenia usług wsparcia i ich dobór
 • zarządzanie personelem: zarządzanie poziomem zatrudnienia. Rekrutacja. Szkolenia. Komunikacja i coaching. Komunikacja w zespole. Globalizacja. Zarządzanie konfliktami. Coaching
 • praca zespołowa i motywacja: praca zespołowa. Motywacja, nagradzanie i uznanie. Zarządzanie poziomem działania. Rotacja pracowników
 • metryki i jakość działania: metryki. Zapewnienie jakości. Ankietowanie. Raportowanie. Promocja centrum wsparcia

hdi_logo_www

Cena katalogowa

2 650 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

2 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • HDI® Lider Zespołu Centrum Wsparcia. Budowa kompetencji i przygotowanie do egzaminu certyfikującego.

Obejrzyj film

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat HDI® Support Center Team Lead.

Nazwa egzaminu HDI® Support Center Team Lead
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia HDI® Lider Zespołu Centrum Wsparcia
Forma egzaminu online
Czas trwania 75 min
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 65
Próg zdawalności 80% poprawnych odpowiedzi
Cena katalogowa egzaminu

380 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

75 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox