HDI® Menedżer Centrum Wsparcia


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

21

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje
PDU: 21 (T: 3, L: 4, S: 14)

Adresaci szkolenia

Osoby na stanowiskach kierowników service desk lub ich zastępcy, osoby poszukujące inspiracji i praktycznych wskazówek, jak poprawić relacje service desk z resztą organizacji, jak osiągnąć wysoką jakość działania i umieć to pokazywać, a także jak udoskonalić swoje przywództwo w zespole. Uczestnikami szkolenia mogą być także osoby planujące lub przygotowujące się do kierowania zespołem wsparcia.W szkoleniu mogą także uczestniczyć osoby, na które delegowano wybrane zadania organizacyjne dotyczące funkcjonowania service desk, albo które kierują zespołami wsparcia na dalszych liniach wsparcia.

Korzyści po szkoleniu

 • poznacie kluczowe czynniki sukcesu centrum wsparcia
 • dowiecie się, w jaki sposób realizować strategiczne zarządzanie centrum wsparcia
 • nauczycie się stosować właściwe metody świadczenia usług wsparcia
 • poznacie podstawowe metrykami centrum wsparcia
 • poszerzycie wiedzę na temat procesów ITIL® realizowanych w centrum wsparcia, ich przeznaczenie oraz wzajemne powiązania
 • poznacie mechanizmy motywowania pracowników
 • poznacie metody nowoczesnego zarządzania zespołami pracowników
 • dowiecie się, co oznacza pojęcie – przywództwo i dlaczego jest tak ważne
 • dowiecie się, jakie metody są wykorzystywane do szacowania wielkości zespołu wsparcia i planowania harmonogramu pracy
 • poznacie przeznaczenie oraz metody promowania centrum wsparcia

Program szkolenia

 • Rola i zadania centrum wsparcia: ewolucja centrum wsparcia, dojrzałość centrum wsparcia, sukces centrum wsparcia
 • Zarządzanie strategiczne centrum wsparcia, strategia w działaniu centrum wsparcia, umowy SLA, analiza SWOT
 • Zarządzanie finansowe IT: zarządzanie finansowe IT – podstawy, analizy finansowe – CBA, ROI
 • Technologie i sposoby świadczenia wsparcia: narzędzia wsparcia, usług chmur obliczeniowych (clouds), metody świadczenia usług wsparcia i ich dobór
 • Zarządzanie poziomem świadczenia usług: koncepcja zarządzania usługowego, zarządzanie poziomem usług
 • Zapewnienie jakości i metryki: dobór i wykorzystanie metryk, ankietowanie klientów i pracowników, praktyka raportowania
 • Procesy centrum wsparcia: procesy ITIL® w działaniu centrum wsparcia, procesy fazy zarządzania eksploatacją – zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, realizacja zleceń, zarządzanie zdarzeniami, procesy fazy zarządzania projektowaniem – zarządzanie dostępności, zarządzanie potencjałem, zarzadzanie ciągłością działania, zarządzanie bezpieczeństwem, procesy fazy zarządzania przekazywaniem – zarządzanie zmianami, zarządzanie zasobami i konfiguracją usług, zarządzanie wydaniami i wdrożeniami, zarządzanie wiedzą – standard Knowledge-Centered Support
 • Przywództwo: menedżer liderem zespołu, inteligencja emocjonalna, motywowanie pracowników
 • Zarządzanie personelem: zarządzanie poziomem zatrudnienie, modele doboru obsady stanowisk, rekrutacja
 • Szkolenie i rotacja pracowników: budowanie relacji, praca zespołowa, coaching i mentoring, nagradzanie i motywowanie pracowników
 • Promocja centrum wsparcia: co to jest marketing, tworzenie kultury marketingowej, budowa planów marketingowych w centrum wsparcia

Matedyka

hdi_logo_www

Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

3 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • materiał szkoleniowy: HDI® Support Center Manager. Certification training. Student manual

Obejrzyj film

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat HDI® Certified Support Center Manager wydany przez HDI®

Egzamin

Nazwa egzaminu HDI® International Support Center Manager Certification Exam
Warunki przystąpienia Udział w szkoleniu HDI® Menedżer Centrum Wsparcia
Forma egzaminu Online
Czas trwania 105 minut
Metoda Test jednokrotnego wyboru.
Liczba pytań 65
Próg zdawalności 80% poprawnych odpowiedzi
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

105 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox