ISTQB Certyfikowany Tester poziom zaawansowany – Kierownik TestówOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kierowników i liderów testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB ®. Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą dalej się w tym obszarze rozwijać, a więc dla osób pracujących w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager,
 • jak zaplanować i poprowadzić testy w projektach,
 • zarządzać procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi,
 • ulepszać proces testowy,
 • będziesz przygotowany do pracy jako kierownik testów.

Program szkolenia

 • Proces testowania
 • Zarządzanie testami
 • Przeglądy
 • Zarządzanie defektami
 • Doskonalenie procesu testowania
 • Narzędzia testowe i automatyzacja
 • Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu
W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim). Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst w języku polskim.

Metodyka

logo_sjsi
Czas trwania szkolenia

5 dni

W cenie szkolenia

 • akredytowane przez SJSI materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem

Organizacja szkolenia

otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunku udziału

 • Posiadanie certyfikatu ISTQB – Foundation Level
 • Doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB® zaleca w tym przypadku minimum 5 letnią praktykę, lub 3 letnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Akredytacja

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager” wydany przez SJSI/ISTQB.

Egzamin

Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/

Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy złożyli zamówienie na egzamin w Asseco Data System S.A.

Nazwa egzaminu ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager
Warunki przystąpienia Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy; Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe); Stosowanie się do kodeksu etycznego. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
Forma egzaminu Pisemny.

Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.

Czas trwania 180 minut j. polski / 225 minut j. obcy (angielski dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
Metoda Test wielokrotnego wyboru
Liczba pytań 65
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

180 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox