ISTQB Poziom zaawansowany - Analityk TestówOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do projektantów testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®. Przeznaczone jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i podstawowej wiedzy z zakresu testowania. Jest odpowiednie dla każdego kto:
 • posiada doświadczenie na stanowisku związanym z testowaniem oprogramowania, w szczególności dla specjalistów zajmujących się testowaniem oprogramowania, analityków testów, analityków biznesowych oraz testerów oprogramowania,
 • uczestniczy w procesie zbierania i analizy wymagań, projektowaniu i wykonywaniu testów wyższych poziomów (systemowych lub akceptacyjnych),
 • pragnie pogłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania.
Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy technicznej.

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst,
 • zrozumiesz proces testowy oraz jaka rola i jakie obowiązki związane z zarządzaniem testami spoczywają na Analityku Testów,
 • poznasz zagadnienia oraz wyzwania stojące przed testowaniem właściwości (atrybutów niefunkcjonalnych) oprogramowania,
 • będziesz przygotowany/a do pracy jako Analityk Testów,
 • będziesz przygotowany do efektywnego projektowania testów dla różnego typu oprogramowania.

Program szkolenia

 • Proces testowy
  • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Planowanie, monitorowanie i kontrola
  • Analiza testów
  • Projektowanie testów
  • Implementacja testów
  • Wykonanie testów
  • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
  • Czynności na zakończenie procesu testowego
 • Zarządzanie testami: Odpowiedzialność Analityka Testów
  • Monitorowanie i kontrola postępu testów
  • Testowanie rozproszone, outsourcing i insourcing
  • Zadania analityka Testów w testowaniu w oparciu o analizę ryzyka
 • Techniki testowania
  • Techniki oparte na specyfikacji
  • Techniki oparte na defektach
  • Techniki w oparciu doświadczenie
  • Użycie list kontrolnych w przeglądach – Using Checklist in Reviews.
 • Testowanie właściwości oprogramowania
  • Atrybuty jakościowe do testowania dziedzinowego (dokładności, odpowiedniości, interoperacyjności, użyteczności, dostępności)
 • Przeglądy
  • Użycie list kontrolnych w przeglądach
 • Zarządzanie defektami
  • Kiedy defekt może zostać znaleziony?
  • Atrybuty zgłoszenia defektu
  • Klasyfikacja defektów
  • Analiza przyczyny podstawowej
 • Narzędzia testowe:
  • Narzędzia testowe i automatyzacja (do projektowania testów, do przygotowywania danych testowych, do automatycznego wykonywania testów).
W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim).

Metodyka

logo_sjsi
Czas trwania szkolenia

4 dni

W cenie szkolenia

 • akredytowane przez SJSI materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem

Organizacja szkolenia

otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunku udziału

 • posiadanie certyfikatu ISTQB® – Foundation Level.
 • doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB® zaleca w tym przypadku minimum 5 letnią praktykę, lub 3 letnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Akredytacja

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „ISTQB Poziom zaawansowany – Analityk Testów” wydany przez SJSI/ISTQB.

Egzamin

Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/

Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy złożyli zamówienie na egzamin w Asseco Data System S.A.

Nazwa egzaminu ISTQB Poziom zaawansowany – Analityk Testów
Warunki przystąpienia Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy; Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe); Stosowanie się do kodeksu etycznego. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
Forma egzaminu Pisemny.

Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.

Niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek).

Czas trwania 180 minut j. polski / 225 minut j. obcy (angielski/niemiecki dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
Metoda Test wielokrotnego wyboru
Liczba pytań 60
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

180 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox