ISTQB Techniczny Analityk Testów (TTA) - Poziom zaawansowanyOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Szkolenie ISTQB Techniczny Analityk Testów przeznaczone jest dla osób, które w roli testerów oprogramowania osiągnęły wysoki poziom zaawansowania i chcą dalej pogłębiać swoją wiedzę. Są to więc osoby pracujące w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania. Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy technicznej.

Korzyści po szkoleniu

 • przygotujesz się do pracy jako techniczny analityk testów
 • poznasz szeroki zestaw technik projektowania testów strukturalnych
 • poznasz podstawy technicznego testowania atrybutów jakościowych oprogramowania
 • dowiesz się jak włączyć się w proces planowania testowania i ogólnie zarządzania testowaniem z punktu widzenia kompetencji technicznych
 • zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst

Program szkolenia

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia ISTQB Techniczny Analityk Testów
 • Zadania Technicznego Analityka Testów w testowaniu opartym na analizie ryzyka:  wprowadzenie do ryzyka, ocena ryzyka,łagodzenie ryzyka.
 • Testowanie oparte na strukturze: testowanie warunków, testowanie warunków w decyzjach, testowanie warunków wielokrotnych, testowanie ścieżek, testowanie API, wybór technik opartych o strukturę.
 • Techniki analityczne: Analiza statystyczna, Analiza dynamiczna.
 • Atrybuty jakościowe dla testowania technicznego: ogólne zagadnienia związane z planowaniem, testowanie zabezpieczeń, testowanie niezawodności, testowanie wydajnościowe, zużycie zasobów, testowanie pielęgnowalności, testowanie przenoszalności,
 • Przeglądy: wprowadzenie, użycie list kontrolnych w przeglądach.
 • Narzędzia testowe i automatyzacja defektami: integracja i wymiana informacji pomiędzy narzędziami, definiowanie projektu automatyzacji testowania, specyficzne narzędzia testowe.
 • W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem - słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim.

Metodyka

logo_sjsi
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunku udziału

podstawowe doświadczenie w programowaniu

podstawowa znajomość koncepcji związanych z architekturami systemów

Akredytacja

akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI)

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „ISTQB Techniczny Analityk Testów – Poziom zaawansowany” wydany przez SJSI/ISTQB.

Egzamin

Egzamin organizowany jest przez SJSI w terminach uzgodnionych z Asseco Data Systems S.A w przypadku spełnienia wymaganej minimalnej liczby osób wskazanej przez SJSI lub w terminach egzaminów otwartych organizowanych przez SJSI http://sjsi.org/terminarz-egzaminow/

Egzamin organizowany jest dla uczestników, którzy złożyli zamówienie na egzamin w Asseco Data System S.A.

Nazwa egzaminu ISTQB Techniczny Analityk Testów – Poziom zaawansowany
Warunki przystąpienia Certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy; Dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania (SJSI zaleca minimum 5 lat praktyki lub 3 lata praktyki, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe); Stosowanie się do kodeksu etycznego. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu;
Forma egzaminu Pisemny.

Egzamin przeprowadza akredytowany egzaminator SJSI. Wynik egzaminu podawany jest przez SJSI bezpośrednio uczestnikom egzaminu bez pośrednictwa ośrodka szkoleniowego.

Czas trwania 120 minut j. polski / 150 minut j. obcy (angielski/niemiecki dla tych uczestników, dla których te języki nie są językami ojczystymi)
Metoda Test wielokrotnego wyboru
Liczba pytań 45
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

120 m

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox