ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA)


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

40

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

3 EGZAMINY W CENIE 2. Sprawdź szczegóły promocji ikon_wyprz_2

PDU:35 (T:0, L:0, S:35)

Adresaci szkolenia

Szkolenie ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA) polecamy pracownikom operacyjnym, kadrze kierowniczej średniego szczebla, kierownikom zespołów, właścicielom procesów, właścicielom usług IT, konsultantom, audytorom, oficerom bezpieczeństwa IT oraz profesjonalistom IT związanym z zarządzaniem usługami informatycznymi i infrastrukturą IT, utrzymaniem i wsparciem usług oraz analizą problemów. Również osobom szukającym możliwości rozwoju swojej kariery, zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania usługami IT, utrzymania i wsparcia usług oraz analizy problemów.

Korzyści po szkoleniu

 • pogłębicie wiedzę z poziomu kursu "ITIL® Foundation" w obszarze utrzymania i wsparcia usług oraz analizy problemów
 • zdobędziecie i przećwiczycie praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania incydentami, problemami i zdarzeniami oraz realizacji zgłoszeń i zarządzania uprawnieniami dostępu

Program szkolenia

 • Procesy Zarządzania zdarzeniami (Event Management), Zarządzania incydentami (Incident Management), Zarządzania problemami (Problem Management), Zarządzania uprawnieniami dostępu (Access Management) i Realizacji zgłoszeń (Request Fulfilment)
 • Procesy innych etapów cyklu życia usługi, istotne z punktu widzenia eksploatacji i wsparcia
 • Funkcje eksploatacji usług: Serwisdesk, Zarządzanie wsparciem technicznym (Technical Management), Zarządzanie eksploatacją IT (IT Operations Management); Zarządzanie aplikacjami (Applications Management)
 • Wyzwania technologiczne
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu
 • Role i zakres ich obowiązków
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis

Metodyka

itil_ato-logo
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

5 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • słownik pojęć i skrótów
 • próbny egzamin z kluczem odpowiedzi

Obejrzyj filmy:

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Znajomość języka angielskiego. Certyfikat „ITIL® Foundation” (w wersji V3 lub 2011) lub „ITIL® V2 Foundation” wraz z certyfikatem „ITIL® Foundation Bridge”

Akredytacja

Szkolenie zgodne z ITIL® 2011; Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) przyznana przez PEOPLECERT

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

 

Język szkolenia

PL/EN

Język materiałów

EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

3 EGZAMINY W CENIE 2. Sprawdź szczegóły promocji ikon_wyprz_2

Certyfikat

Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, otrzymają dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „ITIL® Intermediate Qualification: Operational Support & Analysis” wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS.

Egzamin

Nazwa egzaminu ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Kopia certyfikatu „ITIL® Foundation” (w wersji V3 lub 2011) lub „ITIL® V2 Foundation” wraz z certyfikatem „ITIL®Foundation Bridge”
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 90 min.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 120 minut

Metoda Test
Liczba pytań 8 pytań bazujących na scenariuszach, do każdego pytania można wybrać jedną z czterech odpowiedzi za 5, 3, 1 lub 0 punktów
Próg zdawalności 70% poprawnych odpowiedzi (28 z 40 możliwych punktów)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

90 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox