ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA)


13-17
.05.2019

TERMIN SZKOLENIA
TERMIN EGZAMINU 17-05-2019

Warszawa

MIEJSCE SZKOLENIA
Promocja

3 300 zł

CENA NETTO ZA OS.

40

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

PDU:35 (T:0, L:0, S:35)

Adresaci szkolenia

Szkolenie ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA) polecamy pracownikom operacyjnym, kadrze kierowniczej średniego szczebla, kierownikom zespołów, właścicielom procesów, właścicielom usług IT, konsultantom, audytorom, oficerom bezpieczeństwa IT oraz profesjonalistom IT związanym z zarządzaniem usługami informatycznymi i infrastrukturą IT, utrzymaniem i wsparciem usług oraz analizą problemów. Również osobom szukającym możliwości rozwoju swojej kariery, zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania usługami IT, utrzymania i wsparcia usług oraz analizy problemów.

Korzyści po szkoleniu

 • pogłębicie wiedzę z poziomu kursu "ITIL® Foundation" w obszarze utrzymania i wsparcia usług oraz analizy problemów
 • zdobędziecie i przećwiczycie praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania incydentami, problemami i zdarzeniami oraz realizacji zgłoszeń i zarządzania uprawnieniami dostępu

Program szkolenia

 • Procesy Zarządzania zdarzeniami (Event Management), Zarządzania incydentami (Incident Management), Zarządzania problemami (Problem Management), Zarządzania uprawnieniami dostępu (Access Management) i Realizacji zgłoszeń (Request Fulfilment)
 • Procesy innych etapów cyklu życia usługi, istotne z punktu widzenia eksploatacji i wsparcia
 • Funkcje eksploatacji usług: Serwisdesk, Zarządzanie wsparciem technicznym (Technical Management), Zarządzanie eksploatacją IT (IT Operations Management); Zarządzanie aplikacjami (Applications Management)
 • Wyzwania technologiczne
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu
 • Role i zakres ich obowiązków
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis

Metodyka

itil_ato-logo
Cena katalogowa

3 900 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

5 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • słownik pojęć i skrótów
 • próbny egzamin z kluczem odpowiedzi

Obejrzyj film:

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Znajomość języka angielskiego. Certyfikat „ITIL® Foundation” (w wersji V3 lub 2011) lub „ITIL® V2 Foundation” wraz z certyfikatem „ITIL® Foundation Bridge”

Akredytacja

Szkolenie zgodne z ITIL® 2011; Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners) przyznana przez PEOPLECERT

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

 

Język szkolenia

PL/EN

Język materiałów

EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Szczegółowe informacje wkrótce.

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, otrzymają dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „ITIL® Intermediate Qualification: Operational Support & Analysis” wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS.

Egzamin

Nazwa egzaminu ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Kopia certyfikatu „ITIL® Foundation” (w wersji V3 lub 2011) lub „ITIL® V2 Foundation” wraz z certyfikatem „ITIL®Foundation Bridge”
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 90 min.

Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 120 minut

Metoda Test
Liczba pytań 8 pytań bazujących na scenariuszach, do każdego pytania można wybrać jedną z czterech odpowiedzi za 5, 3, 1 lub 0 punktów
Próg zdawalności 70% poprawnych odpowiedzi (28 z 40 możliwych punktów)
Cena katalogowa egzaminu

950 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

90 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox