ITIL® Practitioner


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

16

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

3 EGZAMINY W CENIE 2. Sprawdź szczegóły promocji ikon_wyprz_2

PDU: 14 (T:1, L:0, S:13)

Adresaci szkolenia

Na szkolenie ITIL® Practitioner zapraszamy każdego pracownika organizacji IT, od poziomu najwyższego kierownictwa po osoby realizujące zadania operacyjne. W szczególności pracownicy:
 • organizacji, które planują zastosować model procesów i cykl życia ITIL®, i szukają praktycznych wskazówek jak to zrobić najlepiej
 • organizacji, które obecnie wykorzystują dobre praktyki ITIL®, stają przed nowymi wyzwaniami biznesowymi i szukają najskuteczniejszych metod radzenia sobie z nimi
Osoby chcące indywidualnie podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu implementacji zasad zarządzania usługami IT.

Korzyści po szkoleniu

 • uzupełnisz wiedzę z poziomu kursu podstawowego ITIL® Foundation o praktyczne sposoby budowy i doskonalenia usługowej organizacji IT
 • poznasz 3 kluczowe dla praktyka umiejętności: jak wprowadzić zmiany organizacyjne, jak poprawić komunikację oraz jak zmierzyć sukces wprowadzonych zmian
 • poznasz 9 głównych zasad zarządzania usługami IT
 • dowiesz się jakimi narzędziami i metodami można wspierać doskonalenie usług

Program szkolenia

 • przegląd koncepcji zarządzania usługami IT
 • 9 głównych pryncypiów zarządzania usługami IT i ich stosowanie w kontekście współczesnych wyzwań – wspólne podejście do Lean, agile, DevOps i innych podejść
 • podejście do ustawicznego doskonalenia usług
 • metryki i sposoby pomiaru wspomagające ustawiczne doskonalenie
 • skuteczna komunikacja
 • zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 • ustawiczne doskonalenia usług: połączenie wszystkiego razem
 • egzamin próbny i omówienie wyników
Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Practitioner

Metodyka

itil_ato-logo
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

3 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Obejrzyj filmy:

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Ukończenie szkolenia ITIL® Foundation i znajomość języka angielskiego

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

UWAGA!

Uczestnicy mogą zakupić książkę „ITIL Practitioner Guidance” w cenie 320 zł netto, z której można korzystać podczas egzaminu.

Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

3 EGZAMINY W CENIE 2. Sprawdź szczegóły promocji ikon_wyprz_2

Certyfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „ITIL® Practitioner” wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS

Egzamin

Nazwa egzaminu ITIL® Practitioner
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia ITIL® Practitioner. Kopia certyfikatu ITIL® Foundation.

Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest przedstawić dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem)

Forma egzaminu Pisemny lub online
Czas trwania 135 minut dla osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym

168 minut dla osób pozostałych.

Metoda Test jednokrotnego wyboru;
Liczba pytań 40 pytań bazujących na jednym scenariuszu
Próg zdawalności 70% poprawnych odpowiedzi (28 punktów)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

140 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox