ITIL®4 Foundation Delta z egzaminemOpis szkolenia Dodatkowe informacje
ITIL 4 to najnowsza wersja najlepszych praktyk zarządzania usługami IT przedstawiona w szerokim kontekście doświadczeń klienta, strumieni wartości i cyfrowej transformacji, obejmująca swym zakresem coraz popularniejsze sposoby działania, takie jak Lean, Agile i DevOps. ITIL 4 dostarcza najlepsze praktyki dla organizacji potrzebujących sprostać nowym wyzwaniom w zarządzaniu usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany tak, by zapewnić w pełni elastyczny, skoordynowany i spójny system do skutecznego zarządzania usługami IT. 1-dniowe szkolenie ITIL 4 Foundation Delta:
 • Koncentruje się wyłącznie na kluczowych różnicach pomiędzy wersjami ITIL 3 i 4 na poziomie Foundation
 • Pozwala zrozumieć model zarządzania usługami według ITIL 4 i jego ewolucję do zastosowania nowoczesnych technologii i sposobów pracy
 • Wyjaśnia elementy modelu zarządzania usługami, aby wesprzeć osoby przygotowujące się do zdania egzaminu ITIL 4 Foundation
 • Działa jako przewodnik i zbiór referencji, które praktycy mogą wykorzystać w swojej pracy, dalszej nauce i rozwoju zawodowym.
Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Adresaci szkolenia

Posiadacze certyfikatu ITIL3 Foundation lub osoby z równoważnym doświadczeniem w zarządzaniu usługami IT, chcące zaktualizować swoją wiedzę do ITIL4 Foundation.

Korzyści po szkoleniu

 • Zrozumiesz kluczowe elementy koncepcji zarządzania usługami według ITIL.
 • Zrozumiesz, w jaki sposób główne pryncypia ITIL (ITIL guiding principle) mogą pomóc organizacji w przyjęciu i zastosowaniu w praktyce modelu zarządzania usługami ITIL.
 • Zrozumiesz cztery wymiary zarządzania usługą ITIL (Dimensions of ITIL service management).
 • Zrozumiesz cele i elementy systemu wartości usług ITIL (ITIL service value system), działania w ramach łańcucha wartości usług (Service value chain) oraz ich wzajemne połączenia.
 • Zrozumiesz cele i kluczowe pojęcia najważniejszych praktyk ITIL (ITIL practices) i ich wkładu w działania związane z łańcuchem wartości.

Program szkolenia

 • Podróż z ITIL 4
 • Kluczowe pojęcia zarządzania usługami
 • Case study ITIL: Axle Car Hire
 • System wartości usług ITIL (Service value system)
 • Cztery wymiary zarządzania usługami (Four dimensions of service management)
 • Podstawowe zasady ITIL (Guiding principles)
 • Łańcuch wartości usług ITIL (Service value chain)
 • Przegląd praktyk ITIL
 • Próbny egzamin ITIL 4 Foundation
 • Wskazówki i porady przed egzaminem
 • Egzamin certyfikacyjny ITIL 4 Foundation

Egzamin

Nazwa egzaminu ITIL®4 Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia ITIL®4 Foundation
Forma egzaminu Egzamin on-line realizowany w ostatnim dniu szkolenia. Istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny egzaminu: 120PLN.
Czas trwania 60 minut (90 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
Metoda Test jednokrotnego wyboru (1 poprawna odpowiedź z 4), bez korzystania z książek, możliwość korzystania ze słownika angielskiego
Liczba pytań 40
Próg zdawalności 65% poprawnych odpowiedzi (26 pytań)

Metodyka

itil_ato-logo
ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL® Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Czas trwania szkolenia

1 dzień

W cenie szkolenia

Pakiet uczestnika obejmuje:
 • Materiały szkoleniowe ITIL 4 Foundation z kompletem slajdów
 • Glosariusz ITIL
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami
 • „Ściągawka” – ITIL 4 Reference Card
 • Materiały do przeczytania przed szkoleniem
 • Materiały do przeczytania po szkoleniu
 • Egzamin

Organizacja szkolenia

szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub w formie zdalnej

Wielkość grupy

od 8 do 16 uczestników

Warunki udziału

Szkolenie wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu ITIL 3 Foundation lub równoważnego doświadczenia w zarządzaniu usługami IT

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Akredytacja udzielona firmie Asseco Data Systems przez PeopleCert w imieniu AXELOS

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox