Model konfiguracji i zarządzanie konfiguracją w usługach IT (warsztat)Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w przygotowywanie zmian w środowisku teleinformatycznym, w ich weryfikację, autoryzację, wdrażanie i ocenę. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesu zarządzania komponentami usług i konfiguracją oraz za jego bieżące funkcjonowanie. Pracownicy i kadra kierownicza działów IT i firm informatycznych. Konsultanci i specjaliści IT.

Korzyści po szkoleniu

Uczestnicy wykonując praktyczne ćwiczenia, nauczą się jak zbudować efektywny model konfiguracji z dekompozycją usług IT od procesu biznesowego do elementów infrastruktury teleinformatycznej, jak identyfikować elementy konfiguracji usług, jaka szczegółowość danych jest właściwa, jakie atrybuty i relacje są przydatne oraz jak zadbać o aktualność w bazie CMDB (Configuration Management Database).

Program szkolenia

 • Zarządzanie komponentami usług IT i ich konfiguracją – proces, cele, kluczowe kroki, produkty, wyzwania
 • Model konfiguracji i elementy konfiguracji
 • Klasy elementów konfiguracji i relacje
 • Atrybuty elementów konfiguracji
 • Role w procesie zarządzania komponentami usług i konfiguracją
 • Pomiar skuteczności działania procesu
 • Interfejsy z innymi procesami
 • Wymagania na systemy informatyczne wspierające zarządzanie konfiguracją usług.
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte  lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Posiadanie podstawowej wiedzy z obszaru dobrych praktyk zarządzania usługami IT.

Akredytacja

Szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A (dawniej CTPartners)

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia wydany przez Asseco Data Systems S.A

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

ITIL® Foundation

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox