MSP® FoundationOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU:21 (T:17, L:0, S:4)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby biorące udział w programach lub projektach wchodzących w skład programów (niezależnie od branży i tematyki). W szczególności są to kierownicy programów, kierownicy zmian biznesowych, członkowie biur programów, zespołów zarządzania projektami wchodzących w skład programów lub Ci, którzy ich nadzorują oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metod zarządzania programem.

Korzyści po szkoleniu

Znajomość metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) umożliwiająca skuteczne uczestniczenie w programach ją stosujących. Dobre zrozumienie różnic pomiędzy podejściem do zarządzania projektami a programami. Zrozumienie i zapamiętanie kluczowych wskazań metodyki MSP®, jako podstawowa umiejętność niezbędna dla egzaminu poziomu Foundation.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do metodyki MSP®. Przyczyny powoływania programów. Definicja programu. Zarządzanie projektem i programem a zarządzanie portfelem. Rodzaje programów. Budowa metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) i jej pryncypia
 • Identyfikowanie i Definiowanie Programu. Pierwsze dwa procesy przebiegu transformacji związane z realizacją programu, pozwalające na jego właściwe zidentyfikowanie, zaangażowanie interesariuszy i zaplanowanie przed rozpoczęciem realizacji projektów składowych programu
 • Wizja i model docelowy. Określanie celów do osiągnięcia. Opracowanie wizji programu oraz przygotowanie i uzgodnienie modelu docelowego, który program ma osiągnąć
 • Organizacja, przywództwo i angażowanie interesariuszy. Interesariusze programu, ich aktywne zaangażowanie, właściwe przywództwo i skuteczna struktura zarządcza jako krytyczny czynnik sukcesu w przedsięwzięciach transformacyjnych
 • Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami. Program, jako długotrwałe przedsięwzięcie transformacyjne pozwalające na osiąganie korzyści w trakcie jego trwania. Koncentracja na korzyściach jako jedna z istotnych różnic pomiędzy projektem a programem
 • Planowanie i kontrola oraz zarządzanie ryzykami i zagadnieniami. Skuteczne zarządzania na poziomie projektów. Monitorowanie realizacji projektów i reagowanie na poziomie programu oraz koordynacja poszczególnych elementów składowych./li>
 • Zarządzanie Transzami, Dostarczanie Potencjału i Realizowanie Korzyści. Procesy przebiegu transformacji, związane z realizacją programu w zdefiniowanych częściach zwanych transzami. Zarządzanie jakością i nadzorem w programie - w tym jakość dostawców, jakość komunikacji z interesariuszami, jakość informacji
 • Zamykanie Programu. Procesy właściwego zamknięcia i podsumowania, tak by przynieść efekt organizacji zaangażowanej w zmianę transformacyjną
 • Próbny egzamin MSP® Foundation. Możliwość podejścia do egzaminu MSP® Foundation na zakończenie szkolenia

Metodyka

msp_ato-logo
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami – podręcznik
 • materiały szkoleniowe
 • próbne testy egzaminacyjne
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem

 

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami. Doświadczenie w zarządzaniu projektami

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

The Challenge of Egypt™

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL, EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Ceryfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners).

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat MSP® Foundation wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS

Egzamin

Nazwa egzaminu MSP® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia MSP® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 60 min.
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 75 (w tym 5 pytań próbnych)
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (35 punktów)
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

60 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox