MSP® Foundation


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

21

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU:21 (T:17, L:0, S:4)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby biorące udział w programach lub projektach wchodzących w skład programów (niezależnie od branży i tematyki). W szczególności są to kierownicy programów, kierownicy zmian biznesowych, członkowie biur programów, zespołów zarządzania projektami wchodzących w skład programów lub Ci, którzy ich nadzorują oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metod zarządzania programem.

Korzyści po szkoleniu

Znajomość metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) umożliwiająca skuteczne uczestniczenie w programach ją stosujących. Dobre zrozumienie różnic pomiędzy podejściem do zarządzania projektami a programami. Zrozumienie i zapamiętanie kluczowych wskazań metodyki MSP®, jako podstawowa umiejętność niezbędna dla egzaminu poziomu Foundation.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do metodyki MSP®. Przyczyny powoływania programów. Definicja programu. Zarządzanie projektem i programem a zarządzanie portfelem. Rodzaje programów. Budowa metodyki MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) i jej pryncypia
 • Identyfikowanie i Definiowanie Programu. Pierwsze dwa procesy przebiegu transformacji związane z realizacją programu, pozwalające na jego właściwe zidentyfikowanie, zaangażowanie interesariuszy i zaplanowanie przed rozpoczęciem realizacji projektów składowych programu
 • Wizja i model docelowy. Określanie celów do osiągnięcia. Opracowanie wizji programu oraz przygotowanie i uzgodnienie modelu docelowego, który program ma osiągnąć
 • Organizacja, przywództwo i angażowanie interesariuszy. Interesariusze programu, ich aktywne zaangażowanie, właściwe przywództwo i skuteczna struktura zarządcza jako krytyczny czynnik sukcesu w przedsięwzięciach transformacyjnych
 • Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami. Program, jako długotrwałe przedsięwzięcie transformacyjne pozwalające na osiąganie korzyści w trakcie jego trwania. Koncentracja na korzyściach jako jedna z istotnych różnic pomiędzy projektem a programem
 • Planowanie i kontrola oraz zarządzanie ryzykami i zagadnieniami. Skuteczne zarządzania na poziomie projektów. Monitorowanie realizacji projektów i reagowanie na poziomie programu oraz koordynacja poszczególnych elementów składowych./li>
 • Zarządzanie Transzami, Dostarczanie Potencjału i Realizowanie Korzyści. Procesy przebiegu transformacji, związane z realizacją programu w zdefiniowanych częściach zwanych transzami. Zarządzanie jakością i nadzorem w programie - w tym jakość dostawców, jakość komunikacji z interesariuszami, jakość informacji
 • Zamykanie Programu. Procesy właściwego zamknięcia i podsumowania, tak by przynieść efekt organizacji zaangażowanej w zmianę transformacyjną
 • Próbny egzamin MSP® Foundation. Możliwość podejścia do egzaminu MSP® Foundation na zakończenie szkolenia

Metodyka

msp_ato-logo
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

3 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami – podręcznik
 • materiały szkoleniowe
 • próbne testy egzaminacyjne
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem

 

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami. Doświadczenie w zarządzaniu projektami

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

The Challenge of Egypt™

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL, EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Ceryfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners).

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat MSP® Foundation wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS

Egzamin

Nazwa egzaminu MSP® Foundation
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia MSP® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 60 min.
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 75 (w tym 5 pytań próbnych)
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (35 punktów)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

60 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox