MSP® PractitionerOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

/oferta/lad-projektowy/wiedza-4/msp/PDU:14 (T:9, L:2, S:3)

Adresaci szkolenia

Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu programami lub projektami oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki MSP® ponad poziom podstawowy. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które już realizują lub planują realizację jakiegokolwiek programu transformacyjnego.

Korzyści po szkoleniu

 • poznasz metodykę MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami) i nauczysz się stosować jej wytyczne we własnych programach
 • poznasz powiązania pomiędzy zarządzaniem projektem, a zarządzaniem programem co pozwoli na skuteczne wykorzystywanie MSP® w swoich programach
 • nauczysz się właściwie interpretować wskazania metodyki MSP® oraz stosować je w przykładowym programie
 • przygotujemy cię do zdania egzaminu z poziomu Practitioner

Program szkolenia

 • powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki MSP®, w tym omówienie pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanym w czasie szkolenia
 • organizacja oraz przywództwo i angażowanie interesariuszy. Pierwsze dwa tematy ładu, czyli czynnik ludzki w programie. Zasady budowy struktury organizacyjnej dla konkretnego programu oraz podejście do analizy i angażowania interesariuszy
 • wizja i model docelowy. Każdy program się kiedyś kończy, czyli realizowany jest w celu osiągnięcia pewnej sprecyzowanej na początku wizji. Model docelowy jest rozwinięciem wizji i precyzuje jaki potencjał będzie wymagany do dostarczenia przez dany program
 • uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami. Nie ma sukcesu programu bez osiągnięcia zaplanowanych korzyści. To właśnie aspekt korzyści jest tym, co kształtuje decyzje w każdym programie. Wymaga to odpowiedniego podejścia realizacyjnego. Program to sama w sobie wielka inwestycja, która musi mieć mechanizm badania swojej sensowności - uzasadnienie biznesowe
 • planowanie i kontrola oraz zarządzanie ryzykami i zagadnieniami. Każdy program zawiera planowanie i koordynację posiadających pewną niezależność projektów i działań wchodzących w skład programu. Niezbędne jest również spójne i jednolite podejście do programu jako całości oraz do podległych projektów
 • zarządzanie jakością i nadzorem. Przedstawienie sposobu podejścia do jakości na poziomie całego programu, a nie pojedynczych projektów. Kompleksowe zasady i rozwiązania, a nie pojedyncze testy produktów (wyników) projektów
 • przebieg transformacji. Przypomnienie wszystkich procesów MSP®, ich położenia w czasie oraz wejść i wyjść. Ponieważ w realizacji programu ważną rolę odgrywają informacje, uczestnicy szkolenia zapoznają się z kluczowymi dokumentami programu i ich wykorzystaniem w przebiegu transformacji
 • próbny egzamin MSP® Practitioner w trakcie całego szkolenia

Metodyka

msp_ato-logo
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • próbny test egzaminacyjny
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole zarządzania programem i/lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania programami. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami”. Cena szkolenia nie zawiera kosztu podręcznika.

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

The Challenge of Egypt™

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Ceryfikat

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej:CTPartners).

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat MSP® Practitioner wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS

Egzamin

Nazwa egzaminu MSP® Practitioner
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia MSP® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 150 min.
Metoda Test wielokrotnego wyboru.
Liczba pytań 8 zadań testowych, podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi.
Próg zdawalności 50% poprawnych odpowiedzi (40 pkt)
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

150 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox