Planowanie i budżetowanie projektówOpis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów, którzy chcą zaznajomić się lub pogłębić wiedzę i umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów. Szkolenie zalecane jest także dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.

Korzyści po szkoleniu

 • opanujesz umiejętności budowania planu projektu i budżetu projektu
 • zdobędziesz zaawansowaną wiedzę dotyczącą zarządzania budżetem i stroną finansową projektu

Program szkolenia

 • podstawowe pojęcia: projekt a produkt. Projekt jako inwestycja. Konstrukcja uzasadnienia biznesowego. Pojęcie budżetu. Zasady szacowania kosztorysu. Apetyt na ryzyko. Rezerwy budżetowe i sposób ich wykorzystania. Różnice pomiędzy budżetami kierownika i sponsora
 • plan projektu: Identyfikacja zadań w projekcie na przykładzie WBS (Work Breakdown Structure). Uwzględnienie niepewności w szacowaniu (metoda PERT). Uzasadnienie biznesowe jako podstawowy sposób osadzenia inwestycji w organizacji. Plan finansowy oparty na uzasadnieniu biznesowym. Wariantowy budżet kosztowy. Scenariusze alternatywne i dodatkowe dla projektu - rola w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • podstawy finansów wykorzystywane w projekcie: Podstawowe pojęcia tj. stopa procentowa, stopa dyskontowa, koszt kapitału, model określania wartości pieniądza w czasie, wartość bieżąca, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki finansowe, ryzyko w finansach
 • określanie korzyści: Identyfikacja korzyści. Budowa modelu korzyści. Korzyści i ryzyka. Analiza wariantowa i analiza wrażliwości. Korzyści mierzalne i korzyści trudno mierzalne. Przykłady obliczania korzyści trudno mierzalnych w projektach informatycznych: TCO, opcje realne
 • kontrola budżetu projektu w czasie: Monitorowanie kosztów i przychodów projektu. Zasady wykorzystania rezerwy menedżerskiej. Zastosowanie metody wartości wypracowanej (EVM) do kontroli realizacji projektu.
 • doświadczenia projektowe i grupy projektów: Rozliczenie projektu: doświadczenia projektu i raport poprojektowy. Portfel projektów organizacji. Projekt a portfel projektów
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami lub doświadczenie w zarządzaniu projektami

Akredytacja

Szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Zarządzanie projektami według PMBOK Guide

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox