Planowanie i budżetowanie projektów


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

16

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów, którzy chcą zaznajomić się lub pogłębić wiedzę i umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów. Szkolenie zalecane jest także dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.

Korzyści po szkoleniu

 • opanujesz umiejętności budowania planu projektu i budżetu projektu
 • zdobędziesz zaawansowaną wiedzę dotyczącą zarządzania budżetem i stroną finansową projektu

Program szkolenia

 • podstawowe pojęcia: projekt a produkt. Projekt jako inwestycja. Konstrukcja uzasadnienia biznesowego. Pojęcie budżetu. Zasady szacowania kosztorysu. Apetyt na ryzyko. Rezerwy budżetowe i sposób ich wykorzystania. Różnice pomiędzy budżetami kierownika i sponsora
 • plan projektu: Identyfikacja zadań w projekcie na przykładzie WBS (Work Breakdown Structure). Uwzględnienie niepewności w szacowaniu (metoda PERT). Uzasadnienie biznesowe jako podstawowy sposób osadzenia inwestycji w organizacji. Plan finansowy oparty na uzasadnieniu biznesowym. Wariantowy budżet kosztowy. Scenariusze alternatywne i dodatkowe dla projektu - rola w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • podstawy finansów wykorzystywane w projekcie: Podstawowe pojęcia tj. stopa procentowa, stopa dyskontowa, koszt kapitału, model określania wartości pieniądza w czasie, wartość bieżąca, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki finansowe, ryzyko w finansach
 • określanie korzyści: Identyfikacja korzyści. Budowa modelu korzyści. Korzyści i ryzyka. Analiza wariantowa i analiza wrażliwości. Korzyści mierzalne i korzyści trudno mierzalne. Przykłady obliczania korzyści trudno mierzalnych w projektach informatycznych: TCO, opcje realne
 • kontrola budżetu projektu w czasie: Monitorowanie kosztów i przychodów projektu. Zasady wykorzystania rezerwy menedżerskiej. Zastosowanie metody wartości wypracowanej (EVM) do kontroli realizacji projektu.
 • doświadczenia projektowe i grupy projektów: Rozliczenie projektu: doświadczenia projektu i raport poprojektowy. Portfel projektów organizacji. Projekt a portfel projektów
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

2 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami lub doświadczenie w zarządzaniu projektami

Akredytacja

Szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A. (dawniej: CTPartners)

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Zarządzanie projektami według PMBOK Guide

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox