Project Management Professional (PMP)® Exam Prep CourseOpis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Doświadczeni kierownicy projektów, którzy planują podejście do międzynarodowej certyfikacji Project Management Professional (PMP)®

Korzyści po szkoleniu

 • poznasz standard PMBOK® Guide i sposób w jaki stosuje się jego wytyczne w analizie pytań egzaminacyjnych Project Management Professional (PMP)® poznasz strukturę egzaminu Project Management Professional (PMP)® oraz sposobu konstruowania pytań
 • uzyskasz wiedzę ułatwiającą analizowanie pytań i wybieranie właściwych odpowiedzi
 • przygotujemy Cię do zdania egzaminu Project Management Professional (PMP)®

Program szkolenia

 • jak się przygotowywać do zdawania egzaminu i jak stworzyć plan nauki?
 • dobre rady ułatwiające zapamiętanie reguł i wzorów
 • dobre rady pomagające zrozumieć, w jaki sposób konstruowane i formułowane są pytania egzaminu Project Management Professional (PMP)®
 • dobre rady pozwalające na skrócenie czasu nauki
 • dobre rady ułatwiające odpowiadania na pytania egzaminacyjne
 • dobre rady pozwalające na znalezienie kluczowych braków w wiedzy uczestnika z zakresu objętego egzaminem
 • przyczyny, dla których uczestnicy nie zdają egzaminu oraz sposoby uniknięcia ich błędów
 • ćwiczenia pozwalające na zrozumienie i zapamiętanie informacji, które trzeba wiedzieć na egzamin
 • rozumienie koncepcji i terminów związanych z PMI® (tzw. "PMI-izmy")
 • szczegółowe omówienie: procesu zarządzania projektem, struktury zarządzania projektem, wszystkich obszarów zarządzania projektem (zarządzanie integracją, zarządzanie zakresem, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie dostawcami, zarządzanie interesariuszami), odpowiedzialności zawodowej i etyki kierownika projektu
 

Metodyka

PMI logo  
PMBOK® GuidePMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc. The PMI Registered Education Provider logo jest zarejestrowanym znakiem Project Management Institute, Inc. The PMI® Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • „PMP® Exam Prep” – książka autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy).
 • Oprogramowanie PM FASTrack™ – środowisko symulujące test PMP autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy)
 • Fiszki „Hot Topics” – materiał pomocniczy do nauki autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy).
 • JumpStart™ – e-Learning wprowadzający do szkolenia Project Management Professional (PMP)® Exam Prep autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy)

Organizacja szkolenia

Otwarte, dla grup zamkniętych, w formie wirtualnej lub zdalnej (Wirtualna klasa – nowość!)

Warunki udziału

Udział w szkoleniu zarządzanie projektami według PMBOK® Guide, doświadczenie w zarządzaniu projektami określone w wymaganiach dla kandydatów na egzaminy certyfikacyjne PMI®. Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 17:00
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Szkolenie licencjonowane jest przez RMC Learning Solutions. Podstawą merytoryczną szkolenia jest PMBOK® Guide 6th Edition oraz książka Rity Mulcahy „PMP® Exam Prep”.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

The Challenge of Egypt™

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Practitioner

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

Scrum Master

PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc.
Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox