PRINCE2® Foundation 2017Opis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin Sprawdź terminy

PDU: 21 (T: 21)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących w projektach, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® 2017.

Korzyści po szkoleniu

Podczas szkolenia nauczysz się:
 • skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® w edycji 2017
 • kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® 2017
 • zagadnień niezbędnych do zdania egzaminu z poziomu PRINCE2® Foundation 2017

Program szkolenia

Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® 2017 w praktyce tj.: prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® 2017. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz nauczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce. W zakres szkolenia wchodzą:
 • wprowadzenie do PRINCE2® 2017,
 • temat organizacja: omówienie struktury organizacyjnej projektu, interesariusze i komunikacja,
 • temat Uzasadnienie Biznesowe oraz produkty zarządcze związane z tym tematem,
 • temat Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, reakcje na ryzyko, szacowanie ryzyka, terminy związane z ryzykiem w PRINCE2® 2017,
 • temat Plany: poziomy planów, planowanie oparte na produktach, etapy zarządcze,
 • temat Jakość: produkty zarządcze, jakość i nadzór jakości, planowanie jakości i kontrola jakości,
 • temat zmiana: rodzaje zagadnień projektowych, procedura zarządzania zagadnieniami i zmianami, budżet zmian, produkty zarządcze,
 • temat Postępy: śledzenie postępów i produkty zarządcze,
 • przygotowanie projektu: omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób.
 • zarządzanie Strategiczne Projektem: rola i zadania Komitetu Sterującego,
 • inicjowanie Projektu: proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu,
 • omówienie procesu Sterowania Etapem: zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących,
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów: wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem,
 • Zarządzanie Końcem Etapu: planowanie kolejnego etapu,
 • Zamykanie Projektu: zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania,
 • test znajomości metodyki PRINCE2® 2017 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników,
 • egzamin PRINCE2® Foundation 2017.
Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Metodyka

prince2_ato-logo  
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • podręcznik PRINCE2® – Managing Successful Projects with PRINCE2®,
 • materiały szkoleniowe,
 • wydruk próbnych testów egzaminacyjnych.

Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.

Organizacja szkolenia

otwarte, dla grup zamkniętych lub w formie zdalnej (Klasa Zdalna – nowość!)

Warunki udziału

kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Akredytacja

akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

UWAGA!

Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu podręcznika PRINCE2® – Managing Successful Projects with PRINCE2® w języku angielskim: 300 zł netto.

Zobacz jak wygląda udział w szkoleniu w formie Klasy Zdalnej

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w szkoleniu w formie zdalnej chętnie wszystko wyjaśnimy, skontaktuj się z nami:

infolinia 801 30 30 30
tel. 22 525 86 25
email: academy@assecods.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Język szkolenia

PL lub EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat „PRINCE2® Foundation 2017” wydany przez PEOPLECERT.

Nazwa egzaminu PRINCE2® Foundation 2017
Warunki przystąpienia Ukończenie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation 2017 oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu On-line
Czas trwania 60 minut (dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania egzaminu)
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 60
Próg zdawalności 55% poprawnych odpowiedzi (33 z 60)
Język egzaminu

PL

Czas trwania egzaminu

60 min

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox