PRINCE2® Foundation 2009


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

24

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU:21 (T:21, L: 0, S:0)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® 2009.

Korzyści po szkoleniu

 • znajomość metodyki PRINCE2® 2009 (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 • umiejętność skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® 2009
 • zrozumienie i zapamiętanie kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® 2009,
 • przygotowanie do egzaminu poziomu Foundation.

Program szkolenia

Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® 2009 w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® 2009. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce. W zakres szkolenia wchodzą:
 • Przygotowanie projektu - omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób.
 • Uzasadnienie biznesowe - jego skład, rola, sposób wykorzystania w projekcie zarządzanym zgodnie z metodyką PRINCE2® 2009.
 • Organizacja - struktura zespołu zarządzania projektem, role w zespole oraz zakresy odpowiedzialności osób pełniących te role.
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem – rola i zadania Komitetu Sterującego.
 • Inicjowanie Projektu - proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu.
 • Omówienie tematów: Jakości, Ryzyka, Planów i Zmiany w projekcie.
 • Omówienie procesu Sterowania Etapem - zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących.
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów - wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem (mechanizmy zlecania kontroli i odbierania produktów).
 • Postępy - mechanizmy monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu.
 • Zamykanie Projektu - zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania.
 • Test znajomości metodyki PRINCE2® 2009 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników.
 • Egzamin PRINCE2® Foundation 2009.
Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Metodyka

prince2_training_organization_logo_peoplecert-rgb
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

3 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • PRINCE2® 2009 – Skuteczne Zarządzanie Projektami
 • materiał wstępny w wersji elektronicznej przesyłany przed szkoleniem
 • materiały szkoleniowe
 • wydruk próbnych testów egzaminacyjnych

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

The Challenge of Egypt™

PRINCE2® Practitioner

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

MSP Foundation

MSP Practitioner

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

PL, EN

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat PRINCE2® Foundation wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS

Egzamin

Nazwa egzaminu PRINCE2® Foundation 2009
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation 2009, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.
Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 60 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika, a czas trwania egzaminu zostaje wydłużony do 75 min.
Metoda Test jednokrotnego wyboru
Liczba pytań 75, w tym 5 próbnych
Próg zdawalności 35 punktów
Egzamin poprawkowy Uwaga! Tylko w Asseco Data Systems egzamin poprawkowy PRINCE2® Foundation 2009 gratis (dotyczy osób, które ukończyły szkolenie PRINCE2® Foundation w Asseco Data Systems lub w CTPartners)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

60 minut

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox