PRINCE2® Practitioner 2009


..

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

0 zł

CENA NETTO ZA OS.

16

PUNKTÓW PDU

Opis szkolenia Dodatkowe informacje

PDU: 14 (T:14, L: 0, S: 0)

Adresaci szkolenia

Na szkolenie PRINCE2® Practitioner 2009 zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi. A także dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® Practitioner 2009, czyli ponad poziom podstawowy. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami.

Korzyści po szkoleniu

 • poznasz metodykę PRINCE2® 2009 (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 • nauczysz się stosować jej wytyczne we własnych projektach
 • nauczysz się właściwej interpretacji wskazań metodyki PRINCE2® 2009
 • zdobędziesz umiejętność zastosowania jej w przykładowym projekcie
 • przygotujemy Cię do zdania egzaminu  PRINCE2® Practitioner 2009

Program szkolenia

Szczegółowe omówienie wszystkich procesów i działań, oraz tematów i technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2®.
 • powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2®2009, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner 2009
 • Przygotowanie Projektu
 • Inicjowanie Projektu - proces służący zaplanowaniu całego projektu
 • Dokumentacja Inicjowania Projektu
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem - jak zbudowany jest ten proces, z jakich składa się działań i jak Komitet Sterujący realizuje swoje zadania
 • Zarządzanie Końcem Etapu - zapewnienie Komitetowi Sterującemu dostarczania przez Kierownika Projektu informacji wystarczających do dokonania przeglądu obecnego stanu projektu i zatwierdzenia jego dalszej realizacji
 • Zamykanie Projektu - kontrolowane zakończenie projektu wraz z ostatecznym przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
 • Uzasadnienie Biznesowe - z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® 2009
 • Organizacja - jej rola oraz istotne aspekty
 • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
 • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
 • Plany - konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
 • Postępy - ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
 • Zmiana - usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
 • próbny egzamin na poziomie Practitioner w trakcie całego szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Metodyka

prince2_ato-logo
Cena katalogowa

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Czas trwania szkolenia

2 dni

Prowadzący

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe
 • próbne testy egzaminacyjne
 • materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym a także znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami”. Cena podręcznika 300 zł netto. Cena szkolenia nie zawiera kosztu podręcznika.

Akredytacja

PEOPLECERT

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

The Challenge of Egypt™

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

MSP Foundation

MSP Practitioner

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat PRINCE2® Practitioner 2009 wydany przez Peoplecert za zgodą głównego akredytora AXELOS

Egzamin

Nazwa egzaminu PRINCE2® Practitioner 2009
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia PRINCE2® Practitioner 2009. Kopia certyfikatu PRINCE2® Foundation 2009.

Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu.

Forma egzaminu Pisemny
Czas trwania 160 min (w tym sam egzamin 150 min.)
Metoda Test wielokrotnego wyboru (8 zadań testowych), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi.
Liczba pytań 80
Próg zdawalności 55% poprawnych odpowiedzi (44 pkt.)
Cena katalogowa egzaminu

0 zł

CENA NETTO ZA OS.
Język egzaminu

PL

lub

EN

Czas trwania egzaminu

160 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox