Scrum DeveloperOpis szkolenia Dodatkowe informacje Egzamin

PDU 16 (T:16)

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby zainteresowane zrozumieniem metodyki Scrum i jej efektywnym stosowaniem do realizacji projektów. Szkolenie szczególnie przydatne dla członków zespołów scrumowych oraz osób współpracujących z zespołem scrumowym

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego udziału w projekcie scrumowym w roli członka zespołu wytwarzającego produkty
 • przygotujemy Cię do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje
 • po zdaniu egzaminu otrzymasz uznawany na świecie certyfikat Scrum Developer Certified

Program szkolenia

 • wprowadzenie do Scrum – podstawy filozofii i miejsce Scrum wśród metodyk Agile, zalety Scrum, SBOK Guide (SCRUM Body Of Knowledge Guide)
 • pryncypia Scrum: empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe
 • organizacja projektu – role i ich odpowiedzialności
 • uzasadnienie biznesowe: dostarczanie produktów w oparciu o wartość biznesową, ciągła weryfikacja uzasadnienia biznesowego
 • jakość: kryteria akceptacji i uporządkowany według priorytetów rejestr produktów/funkcji. jakość a wartość biznesowa
 • zmiany: podejście do zmian w projektach Scrumowych, integrowanie zmian
 • ryzyko: identyfikacja i ocena ryzyk, priorytetyzacja ryzyk, zapobieganie i komunikacja
 • fazy projektu: inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementowanie, retrospektywa, wydanie do użytkowania

Metodyka

SCRUMstudy-ATP-Logo

Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • Student Workbook, SCRUM Body of Knowledge Guide

Organizacja szkolenia

Dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

SCRUMstudy

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Scrum Master

Scrum Product Owner

Język szkolenia

PL

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują dyplom wydany przez Asseco Data Systems S. A. (dawniej: CTPartners).

Certyfikat „Scrum Developer Certified” (SDC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna) Certyfikat SDC jest ważny przez 2 lata. Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest ukończenie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej. Alternatywnie można wziąć udział w innym szkoleniu ze ścieżki scrumowej: Scrum Master, lub Scrum Product Owner.

Egzamin

Nazwa egzaminu Scrum Developer Certyfied
Warunki przystąpienia Ukończenie szkolenia Scrum Developer.
Forma egzaminu Online – nadzorowany, przy wykorzystaniu systemu WebEx. Uczestnik otrzymuje od Asseco Data Systems voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy. Uczestnik rejestruje się na stronie SCRUMstudy i wykorzystując voucher zapisuje się na konkretny termin egzaminu. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin
Czas trwania 90 min.
Metoda Test jednokrotnego wyboru (1 z 4 odpowiedzi)
Liczba pytań 75
Próg zdawalności
Język egzaminu

EN

Czas trwania egzaminu

90 min.

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox