The Phoenix ProjectOpis szkolenia Dodatkowe informacje
PDU: 7 (T: 1, L: 3, S: 3)

Adresaci szkolenia

 • pracownicy wszystkich jednostek biznesowych niezależnie od pełnionych ról,
 • pracownicy odpowiadający za rozwój oprogramowania (IT Development),
 • pracownicy odpowiadający za utrzymanie i eksploatację systemów IT (IT Operations),
 • wszyscy, którzy chcą stosować zasady Lean, Agile oraz Zarządzania usługami IT (ITSM) tak, aby poprawić wydajność usług IT oraz dostarczać większą wartość dla Biznesu,
 • wszyscy, którzy chcą wprowadzać zmiany w kulturze organizacyjnej, budować środowisko współpracy Biznesu i IT oraz uzyskać w rezultacie eliminację błędów i szybsze dostarczanie rozwiązań na rynek.
Symulacja DevOps – The Phoenix Project może być wykorzystana do:
 • budowy świadomości biznesowej wśród pracowników,
 • oceny organizacji i identyfikacji potencjalnych usprawnień,
 • integracji i budowy zespołu.

Korzyści po szkoleniu

 • nauczysz się stosowania zasad DevOps w praktycznych życiowych sytuacjach,
 • dowiesz się jak znajdywać równowagę pomiędzy wymaganiami umów SLA, a realizacją projektów IT zgodnie z planem,
 • poznasz korzyści, jakie DevOps może przynieść Twojemu Biznesowi,
 • zwiększysz efektywność i skuteczność Twojego działu IT,
 • dowiesz się jak stworzyć lepszy przepływ pracy w Twoim zespole,
 • rozwiniesz umiejętności i kompetencje do działania w środowisku DevOps,
 • dowiesz się o roli Biznesu w sukcesie projektów IT.

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia poruszane w kolejnych rundach symulacji: RUNDA 1.
 • Przepływ (Flow)
 • Wizualizacja
 • Proces
 • Wąskie gardła.
  RUNDA 2.
 • Odpowiedzialność za produktu (Product Ownership)
 • Mapowanie strumienia wartości (VSM)
 • Praca planowana i nieplanowana
 • Informacja zwrotna
 • Komunikacja, współpraca
 • Zespoły cross-funkcjonalne.
  RUNDA 3.
 • Minimalizowanie pracy w toku
 • ANDON (constraints, bottleneck, no flow)
 • Zmniejszenie wielkości zadań (batch size)
 • Testy integracyjne
 • Szybkie wdrażanie (ludzie, proces i technologia)
 • Wspólna wizja celów i wartości.
  RUNDA 4.
 • Biznes, Rozwój, Operacje
 • Ciągłe uczenie się i eksperymentowanie
 • Coaching
 • Praca zespołowa.
  Każda runda symulacji ma następującą strukturę:
 1. PRZYGOTOWANIE RUNDY/ POPRAWA;
 2. ZAPLANOWANIE projektów biznesowych, nowych funkcji i rozwiązywania problemów;
 3. WYKONANIE czynności w danej rundzie;
 4. PUNKTACJA wydajności zespołu;
 5. REFLEKSJA.
   

 

Czas trwania szkolenia

8 godz.

W cenie szkolenia

 • materiały uczestnika symulacji
 • notatnik i przybory biurowe

Zobacz jak wyglądał nasz warsztat The Phoenix Project

 

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

GamingWorks B.V.

Wielkość grupy

Od 9 do 12 osób

Język szkolenia

PL, EN

Język materiałów

EN

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox