Warsztat Zwinne Zarządzanie WymaganiamiOpis szkolenia Dodatkowe informacje

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą tematyką wymagań w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi.

Podczas warsztatów omówimy i przećwiczymy najczęściej wykorzystywaną notację opisu wymagań, czyli User Story. Duży nacisk kładziemy na praktyczny aspekt zarządzania wymaganiami, dlatego w ramach wielu ćwiczeń współpracujemy z uczestnikami pomagając im w rozwijaniu swoich umiejętności. W ramach warsztatów uczestnicy poznają szereg technik pozwalających na skuteczne ujarzmienie wymagań - Backlog, Epic, User Stories, Impact Mapping, Story Mapping, Release Planning, metody szacowania Planning Poker i Relative Mass Valuation czy metody priorytetyzacji MoSCoW, Hundred Dollar Method, Cost of Delay, WSJF. Warsztat porusza cały cykl życia wymagań - od ich formułowania na poziomie zapytań czy wizji zarządu, przez uszczegóławianie ich w postaci User Stories aż po dekompozycję na elementy możliwe do zaplanowania i zarządzanie zmianami. Przećwiczymy także szereg narzędzi pozwalających na zarządzanie nimi w rzeczywistości projektowej - w szczególności na projektach zwinnych oraz tych realizowanych podejściem iteracyjnym. Zapoznamy uczestników niezbędnymi sposobami dzielenia historyjek użytkownika oraz metodami zarządzania backlogiem w oparciu o iteracje i wydania. Pokażemy w jaki sposób można planować długoterminowo i priorytetyzować wymagania. Przekażemy także wiedzę o szacowaniu wymagań i przećwiczymy te aspekty w praktyce. Sprawimy, że wszyscy będą mówili o wymaganiach we wspólny sposób, który zapewni maksymalizację wartości biznesowej dla klienta. Bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby zrealizować minimum, które zostało zamówione, tylko to, co faktycznie zadowoli naszego odbiorcę. Warsztat realizowany jest:
 • W formie Tradycyjnej - trwa 2 dni, czyli łącznie 16 godzin lekcyjnych,
 • W formie Wirtualnej Klasy - trwa łącznie 12 godzin lekcyjnych i może być realizowany w następujących układach:
  • 3 dni w sesjach po 4 godziny lekcyjne - realizowane od 09:00 lub od 13:30,
  • 2 dni w sesjach po 6 godzin lekcyjnych (warsztat weekendowy).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich osób pracujących z wymaganiami. Korzyści odniosą zarówno analitycy biznesowi, systemowi, jak i Product Ownerzy. Techniki zaprezentowane na szkoleniu są możliwe do zastosowania także w projektach prowadzonych metodykami klasycznymi.

Czego się nauczysz

 • Umiejętność zapisu wymagań w jasny i zrozumiały sposób
 • Techniki zarządzania wymaganiami, maksymalizujące wartość dostarczoną dla klienta
 • Umiejętności budowy wizji produktu ("Big Picture") oraz identyfikacji kluczowych interesariuszy
 • Poznanie sposobu zapisu wymagań w postaci User Story oraz organizacji ich w Backlogu
 • Metody priorytetyzacji Backlogu
 • Techniki dzielenia User Stories
 • Impact Mapping i Story Mapping

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Po co nam podejście zwinne?
 • Agile Mindset, a wartość dla klienta
 • MVP - Minimum Viable Product, czyli minimalny produkt powodujący zadowolenie klienta
 • Iteracyjne podejście do pracy
 • Cykl życia wymagań w metodykach zwinnych
 • Incepcja - zbieranie wymagań wysokopoziomowych
 • Priorytetyzowanie wymagań wśród wielu interesariuszy
 • Metody priorytetyzacji (MoSCoW, Hundred Dollar Method, Cost of Delay, WSJF)
 • Wizja, roadmapa, śledzenie postępów prac
 • Impact Mapping - technika odkrywania wymagań
 • Projekt zwinny, a terminy wdrożeń
 • Tworzenie i zarządzanie backlogiem
 • Story Mapping, czyli budowanie backlogu
 • User Stories czyli wymagania, a nie zadania
 • Techniki dzielenia User Stories
 • Szacowanie wymagań w Story Points
 • Techniki szacowania – Planning Poker, Relative Mass Valuation
 • Zależności pomiędzy wymaganiami
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub dla grupy zamkniętej

Warunki udziału

Brak

Akredytacja

Szkolenie autorskie

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox