Wprowadzenie do zarządzania projektamiOpis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy

PDU:14 (T:12, L:2, S:0)

Adresaci szkolenia

Uczestnicy dowolnych typów projektów, w szczególności członkowie zespołów projektowych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z uporządkowanym zarządzaniem projektami i chcieliby się z tym obszarem bliżej zapoznać. Szkolenie zalecane jest także dla tych, którzy mają już pewne doświadczenie w realizacji projektów i chcą uporządkować swoją wiedzę na poziomie podstawowym.

Korzyści po szkoleniu

 • poznasz pojęcia wprowadzanych przez dyscyplinę Project Management
 • nauczysz się podstawowych zasad realizacji projektów, czyli „co trzeba robić, aby projekt zakończył się sukcesem”
 • dowiesz się jak pracować w projektach, czyli „czego powinniśmy oczekiwać od Kierownika Projektu i czego on może oczekiwać od nas”

Program szkolenia

 • zapoznanie się z podstawowymi pojęciami: definicja projektu, cechy każdego projektu, definicja zarządzania projektem, działania wytwórcze a działania zarządcze w projekcie, procesowe podejście do zarządzania realizacją projektu.
 • zapoznanie się z kontekstem prowadzenia projektu oraz organizacją projektu: cykl życia projektu i produktu, przyczyny powoływania projektów, kluczowi interesariusze projektu, sukces projektu, struktura organizacyjna projektu
 • jak dobrze rozpocząć projekt? Zebranie informacji niezbędnych do poprawnego rozpoczęcia projektu
 • jak zaplanować projekt? - określenie zakresu projektu: produkty projektu, mapa produktów, wymagania i ich rola w projekcie, cechy dobrych wymagań, struktura podziału prac. Zbudowanie harmonogramu projektu: diagram sieciowy, szacowanie czasu realizacji zadań, ścieżka krytyczna, harmonogram pierwotny i operacyjny. Określenie kosztów realizacji projektu: szacowanie kosztów, budżet projektu, plan bazowy kosztów Uwzględnienie wpływu ryzyk: definicja ryzyka w projekcie, cechy i atrybuty ryzyk, określanie i ocena ryzyk, reakcje na ryzyka. Zaplanowanie zespołu i komunikacji: role i zakresy odpowiedzialności, struktura zespołu projektowego, komunikacja w zespole projektowym
 • realizacja projektu: plan realizacji projektu, koordynacja działań w projekcie, najważniejsze elementy wymagające monitorowania, kontrolowanie i śledzenie realizacji planu projektu, zarządzanie zmianą w projekcie, spotkanie projektowe jako działanie komunikacyjne
 • zakończenie projektu: podstawowe obowiązki w czasie zakończenia, przegląd końcowy projektu
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Szkolenie otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Brak

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Podstawą terminologiczną szkolenia jest standard Management Body of Knowledge („PMBOK® Guide 6th Edition”) opracowany przez Project Management Institute (PMI). Uczestnicy mogą kontynuować rozwój kompetencji według każdego z wiodących standardów zarządzania projektami.

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Zarządzanie projektami dla kierowników projektów

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox