Zarządzanie portfelem projektów wg standardów PMI®Opis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Szkolenie Zarządzanie portfelem projektów wg standardów PMI®  jest przeznaczone dla: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, dyrektorów i kierowników departamentów/działów, dyrektorów i kierowników biura projektów, menedżerów portfela projektów, kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Korzyści po szkoleniu

Zdobędziesz umiejętności:
 • budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów strategicznych organizacji,
 • łączenia projektów z celami biznesowymi organizacji,
 • definiowania kluczowych parametrów portfela projektów, umożliwiających właściwą priorytetyzację projektów,
 • wykorzystania mechanizmów analitycznych do tworzenia zrównoważonego portfela projektów,
 • analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów,
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści,
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych, pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji.

Program szkolenia

Zarządzanie portfelem projektów to metoda osiągania celów strategicznych organizacji za pomocą efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów. Rola Menedżera Portfela, łącząca odpowiedzialność biznesową i projektową - może być kolejnym etapem rozwoju zawodowego doświadczonego Kierownika Projektu lub Menedżera Biznesowego. Praktyczne zasady tworzenia i zarządzania portfelem, które przedstawiamy na tym szkoleniu to zbiór dobrych praktyk, zebranych przez Project Management Institute (PMI)® w osobny standard, który doczekał się już trzeciej wersji. Ważną cechą tej wersji jest spójność z pozostałymi standardami PMI®: standardem zarządzania projektem PMBOK® Guide oraz standardem zarządzania programem.
 • Wprowadzenie: projekt, program, portfel: procesy a projekty w organizacji, rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą,
 • Definiowanie Portfela: powiązanie portfela ze strategią organizacji, plan zarządzania portfelem, identyfikacja komponentów portfela, wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela, priorytetyzacja projektów, budowanie systemu metryk efektywności portfela,
 • Dostosowanie portfela projektów: równoważenie i optymalizacja portfela projektów, zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów, zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych, zarządzanie ryzykiem portfela, zarządzanie strategiczną zmianą,
 • Autoryzacja i kontrola portfela projektów: monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc.
Czas trwania szkolenia

2 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Szkolenie otwarte lub dla grup zamkniętych

Warunki udziału

Rekomendowane jest wcześniejsze doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji projektów i/lub programów.

Dodatkowe informacje uczestnictwa w Wirtualnej Klasie:

Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-08:50
Szkolenie jest realizowane w godzinach 09:00 – 15:30
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco  Dowiedz się więcej

Akredytacja

Szkolenie opracowane zostało na podstawie „The Standard for Portfolio Management” Third Edition, Project Management Institute 2013.

Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia otrzymają dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

Wielkość Grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

Zarządzanie programem wg standardów PMI

Zarządzanie projektami według PMBOK Guide

PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc. PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc.
Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox