Zarządzanie projektami dla kierowników projektówOpis szkolenia Dodatkowe informacje Sprawdź terminy

Adresaci szkolenia

Kandydaci do roli kierownika projektów zaczynający swoją karierę w tej roli. Szkolenie może być także przydatne doświadczonym kierownikom projektów, chcącym usystematyzować swą wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Szkolenie zalecane jest także dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.

Korzyści po szkoleniu

 • zdobędziesz profesjonalną wiedzę na temat dobrych praktyk pozwalających skutecznie zarządzać małymi i średnimi projektami
 • nauczysz się jak kierować i kontrolować projekty
 • poznasz wszystkie obszary zarządzania projektem od jego zainicjowania aż do zamknięcia
 • po szkoleniu będziesz przygotowany do samodzielnego zarządzania projektami o małej i średniej skali złożoności

Program szkolenia

 • przypomnienie pojęć i podstaw zarządzania projektami: definicja projektu, miejsce zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją, trójkąt ograniczeń projektowych, model PMBOK® Guide a pozostałe waterfall'owe modele zarządzania projektem, projekt w organizacji, struktura zarządzania projektem, podejmowanie i uruchamianie projektów, studium wykonalności (feasibility study) i jego rola
 • integralność projektu: inicjowanie projektu, karta projektu, plan zarządzania projektem i jego przygotowanie, zarządzanie realizacją projektu, zarządzanie zmianami, funkcje kontroli projektu, zakończenie projektu
 • zakres projektu i zarządzanie zakresem: zakres produktu i projektu, zakres i zarządzanie zakresem w cyklu życia projektu, struktura podziału pracy, kontrola i zarządzanie zakresem w czasie realizacji
 • zarządzanie czasem: definiowanie działań, zależności między działaniami i diagram sieciowy, szacowanie czasu, technika PERT, ścieżka krytyczna projektu, harmonogram projektu, kontrola harmonogramu
 • zarządzanie kosztami: szacowanie kosztów, konstrukcja budżetu projektu, kontrola wykonania budżetu projektu
 • komunikacja i interesariusze: rola komunikacji w projekcie, interesariusze i analiza ich oddziaływania, planowanie komunikacji, komunikacja w zespole projektowym
 • ludzie w projekcie: plan zarządzania zespołem, budowanie zespołu projektowego, rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • jakość w projekcie: definicje jakości, jakość w projekcie a standardy jakości organizacji, zapewnianie jakości, kontrolowanie jakości, koszty jakości, kompleksowe podejścia do jakości
 • zarządzanie ryzykiem: definicja ryzyka, schemat postępowania z ryzykami w projekcie, identyfikowanie ryzyk, ocena ryzyk, strategie postępowania z ryzykami, monitorowanie i kontrola ryzyk
 • zamówienia zewnętrzne: działania w odniesieniu do dostawców zewnętrznych, planowanie i realizacja zamówień, ryzyka związane z zamówieniami
Czas trwania szkolenia

3 dni

W cenie szkolenia

 • materiały szkoleniowe

Organizacja szkolenia

Otwarte lub organizowane dla grup zamknietych

Warunki udziału

Znajomość podstawowych pojęć, wiedzy i technik z zakresu zarządzania projektami

Akredytacja

Szkolenie autorskie opracowane na podstawie standardu Project Management Body of Knowledge („PMBOK® Guide 5th Edition”)

Wielkość grupy

Od 8 do 12 osób

Szkolenia powiązane

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Practitioner

AgilePM Foundation

AgilePM Practitioner

The Challenge of Egypt™

 

 

Język szkolenia

PL

Język materiałów

PL

Materiały dodatkowe

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
POBIERZ WHITEPAPER
ZOBACZ WIDEO
POSŁUCHAJ
MATERIAŁY EDUKACYJNE
Język egzaminu

Czas trwania egzaminu

Opinie i referencje dotyczace szkolenia

  Informacje o cookies | Znaki towarowe
  © CTPartners S.A. 2000-2016
  WordPress Image Lightbox